Absolventka práv získala ocenění za svou diplomovou práci

Nela Křupalová obhájila svou diplomovou práci na právnické fakultě letos v červnu.
Foto: Eva Hrudníková
Čtvrtek 31. srpen 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Mimořádně kvalitní, zajímavá a podnětná. Taková je podle expertů diplomová práce Nely Křupalové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Palackého. Shodla se na tom odborná komise soutěže o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson a udělila jí čestné uznání. Absolventka práv uspěla s prací nazvanou „Účast veřejnosti v řízení podle atomového zákona“.

Soutěž o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj (IURS). Určena je obhájeným diplomovým pracím, které se týkají problematiky územního rozvoje. Do jejího druhého ročníku se přihlásilo celkem čtrnáct studentů ze sedmi českých a slovenských univerzit.

„Kvalita prací byla letos opět vysoká a výběr oceněných obtížný. Udělili jsme jednu hlavní cenu a čtyři čestná uznání,“ řekla Barbara Vojvodíková, ředitelka IURS a členka hodnotící komise. Podle ní je problematika územního rozvoje multidisciplinární, a proto je cena vypsaná pro různé studijní obory a různé profese. „Soutěž má motivovat mladé lidi k zájmu o problematiku a také k pochopení šíře tohoto problému. Jsme velmi rádi, že studenti z olomoucké právnické fakulty se naší soutěže od počátku zúčastňují, protože právě legislativní pohled představuje významný segment v celé problematice,“ dodala Barbara Vojvodíková. V loňském premiérovém ročníku soutěže uspěla absolventka olomouckých práv Markéta Horová.

Nela Křupalová napsala svou práci z oboru práva životního prostředí. „Dlouhodobě jsem věděla, že se chci věnovat právě této oblasti. Navíc téma pro mě nebylo až tak nové, bydlím kousek od Jaderné elektrárny Dukovany, od malička jsem se zajímala o jadernou energii,“ vysvětlila Nela Křupalová.

Svou práci úspěšně obhájila v červnu. Zaměřila se v ní na aktuální a konkrétní problém – výstavbu dalšího jaderného bloku v rámci temelínské elektrárny. „Věnovala jsem se jednotlivým povolovacím procesům spojeným s výstavbou. Zejména jsem analyzovala, zda má veřejnost možnost zapojit se do těchto řízení, a jakým způsobem se může zapojit. Stěžejní část práce se týkala procesu udělování licencí, bez kterých je zakázáno jaderné zařízení provozovat. Bohužel tohoto procesu se na základě platné právní úpravy nemůže veřejnost účastnit, což podle mého názoru není dobře,“ přiblížila. Že by mohla soutěžní porotu zaujmout, příliš nečekala. „O to větší mám z ceny radost. Je to krásný pocit, když děláte něco, co vás baví, a navíc to lidé ocení.“

Účast v soutěži doporučil Nele Křupalové vedoucí její diplomové práce Ondřej Vícha, odborný asistent na katedře správního práva a finančního práva. „Z úspěchu mám velkou radost. Zpracované téma považuji za velmi zajímavé a aktuální, zejména v souvislosti s přijetím nového atomového zákona a dostavbou stávajících, popřípadě výstavbou nových jaderných zařízení v Česku. V širším smyslu jsou závěry Nely Křupalové podnětné i pro současnou celospolečenskou diskuzi o zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů týkajících se ochrany životního prostředí. Formální a obsahové zpracování této diplomové práce bylo nadstandardní, stejně tak jako spolupráce s autorkou,“ nešetřil chválou Ondřej Vícha.

IURS založil soutěž v roce 2016, a to ze dvou důvodů. Jednak kvůli absenci podobného ocenění a také jako uctění památky Jiřiny Bergatt Jackson, uznávané odbornice na regeneraci brownfields. V posledních letech svého života se zabývala také koncepcí rozvoje regionů a území jako celku. V roce 2001 založila IURS s cílem poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje a zvýšit společenskou informovanost o této problematice. Jiřina Bergatt Jackson zemřela před třemi lety.

Kompletní výsledky 2. ročníku o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson

Zpět