Akademický senát schválil výroční zprávy o činnosti i hospodaření za rok 2021

Grafika: Žurnál Online
Pátek 27. květen 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2021 i Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2021, návrh nového Etického kodexu UP, nový Řád celoživotního vzdělávání UP a nový Organizační řád vysokoškolského ústavu CATRIN byly hlavní dokumenty, kterým věnovali pozornost senátoři UP na svém předposledním jednání před letními prázdninami.

Akademický senát UP jednomyslně schválil návrh Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2021, a to ve znění se zapracovanými připomínkami ekonomické i legislativní komise AS UP. Dokument projednala též Vědecká rada UP.

Poté, kdy se v ekonomické komisi AS UP vysvětlily i nejasnosti kolem finančních ztrát tří jednotek UP za období 2020/2021, AS UP schválil i návrh Výroční zprávy o hospodaření UP za rok 2021, a to ve znění se zapracovanými připomínkami ekonomické i legislativní komise AS UP.

Návrh Výroční zprávy o hospodaření UP za rok 2021 přijal AS UP po debatě, která vyprofilovala před jeho schválením ještě jedno usnesení. V něm AS UP požádal rektora UP, aby součástí podkladových materiálů v rámci průběžné pololetní kontroly hospodaření UP byl standardně i přehled čerpání fondů za jednotlivé součásti UP a Rektorátu UP.

Během květnového jednání se senátoři Univerzity Palackého věnovali také nově připravovanému Etickému kodexu UP. Nabývá změn v návaznosti na případy, které v posledních letech Etická komise UP řešila. Cílem aktualizovaného dokumentu je věnovat se primárně pedagogické a tvůrčí činnosti.

Přestože připravovaný dokument nepodléhá schvalování AS UP, je i podle rektora UP nutné hledat vzájemný konsenzus. Nový návrh Etického kodexu se nyní nachází ve fázi připomínek, podněty může akademická obec univerzity podávat do 10. června.

AS UP v této souvislosti přijal usnesení, v němž aktuální stav návrhu nového Etického kodexu UP vzal na vědomí. Rektora UP požádal o zohlednění podnětů, které v rozpravě k tomuto bodu zazněly.

Jednomyslně a téměř bez diskuze přijal AS UP návrh nového Řádu celoživotního vzdělávání UP, a to ve znění po jednání LK AS UP. Naopak jednání o Organizačním řádu vysokoškolského ústavu CATRIN odročil. Stalo se tak poté, kdy příslušný dokument nedoporučila ke schválení legislativní komise AS UP, a to z důvodu, že dosud nebyla provedena související organizační změna na PřF UP. V této souvislosti přijal AS UP usnesení, v němž rektora UP požádal o iniciaci příslušné změny v organizační struktuře Přírodovědecké fakulty UP.  

Senátoři UP se v průběhu zasedání věnovali i možnostem využívání prostranství, která sice těsně sousedí s objekty Univerzity Palackého, ale nejsou v jejím majetku. Reagovali tak na nedávné dění na Žižkově náměstí, v těsném sousedství s budovou Pedagogické fakulty UP, od něhož se Univerzita Palackého distancovala. O dosavadním jednání mezi UP a statutárním městem Olomouc informoval AS UP prorektor Michal Malacka. AS UP vzal informace o výsledku tohoto jednání, jež by mělo vést ke koordinovanému postupu správy veřejných prostranství, nacházejících se v blízkosti objektů UP, na vědomí.

Více o AS UP zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)