Cvičné volby do akademických senátů přinesly nové zkušenosti

Ilustrační koláž: Žurnál UP a 123RF
středa 13. květen 2020, 14:40 – Text: (red)

Od pátku 8. do pondělí 11. května měla akademická obec Univerzity Palackého možnost si nanečisto vyzkoušet nový systém elektronického hlasování pro nadcházející volby do Akademického senátu UP a fakultních senátů na PřF, PdF a FTK. Zkušebních voleb se zúčastnilo téměř šest set voličů.

Elektronický systém voleb byl připraven ve spolupráci Centra výpočetní techniky UP, Akademického senátu UP a volebních komisí tak, aby měli všichni voliči možnost se zúčastnit hlasování i v době, kdy hygienická opatření v době nouzového stavu neumožňují provedení klasických „papírových“ voleb, na které byla akademická obec zvyklá. Volby do Akademického senátu UP se uskuteční online ve dnech 19.–25. května.

Díky volbě nanečisto měli voliči možnost si vyzkoušet elektronický volební systém, s nímž se studenti a akademici na většině fakult dosud nesetkali. „Hlavně však měly volební komise možnost se seznámit s technickým zabezpečením přesně tak, jak to bude nastaveno za týden při ostrých volbách. Vyzkoušely si tak vygenerování šifrovacích klíčů, správu voleb v aplikaci a jejich následné vyhodnocení. Uskutečnění cvičných voleb bylo jednoznačně dobrým krokem, který pomůže předejít případným problémům u voleb ostrých,“ komentoval poznatky z cvičných voleb předseda hlavní volební komise Jan Strojil z Lékařské fakulty UP.

Jak dodal, volební komise získaly zcela nové zkušenosti. „Musíme si uvědomit, že jejich členové byli nominováni za zcela jiné situace a elektronický systém voleb představuje zcela nový koncept, s nímž většina nemá praktickou zkušenost.“

Do cvičných voleb se zapojily všechny fakulty: CMTF (24 hlasů, účast 2,46 %), LF (125 hlasů, účast 4,36 %), FF (107 hlasů, účast 2,09 %), PřF (126 hlasů, účast 3,06 %), PdF (45 hlasů, účast 0,89 %), FTK (29 hlasů, účast 1,62 %), PF (84 hlasů, účast 5,55 %), FZV (41 hlasů, účast 4,25 %).

Poděkovaní podle Jana Strojila patří všem kolegyním a kolegům, kteří si našli čas volby nanečisto vyzkoušet, a obzvláště těm, kteří poslali CVT UP a volební komisi svou zpětnou vazbu. „I díky nim bude moci Univerzita Palackého příští týden poprvé v takovémto měřítku elektronicky volit své zástupce v akademické samosprávě,“ uvedl předseda hlavní volební komise UP.

Aktuální informace k volbám do AS UP ve dnech 19.–25. května včetně kandidátních listin a nejčastějších otázek a odpovědí naleznete na stránkách www.upol.cz/volby. Podrobnější informace k volbám do fakultních senátů na PřF, PdF a FTK najdete na stránkách konkrétní fakulty.

Zpět