Cyklus Medicína trochu jinak pokračuje placebem i odkazem Tomáše Bati

Foto: Martin Višňa
Pondělí 13. únor 2023, 8:00 – Text: Martin Višňa

Na Lékařské fakultě UP pokračuje přednáškový cyklus Medicína trochu jinak, který nabízí rozličná témata související s holistickým přístupem k péči o zdraví i se zdravotnictvím obecně. První letošní přednášky se ujal Karel Urbánek, přednosta Ústavu farmakologie LF UP, který mluvil o roli placeba v moderní medicíně.

Placebo, úžeji definované jako léčivo neobsahující žádnou účinnou látku, je nedílnou součástí klinického hodnocení nových léčiv nebo terapeutických postupů, v klinické praxi se podle docenta Urbánka využívá spíše placebového efektu než placeba samotného.

„Placebový efekt jako širší pojem zahrnuje i kontext léčby, typicky vztah pacienta a zdravotníka. Ale třeba i barevnost nebo označení léků. Studie hodnotící efekt u aspirinu, používaného v anglicky mluvících zemích například na bolest hlavy, ukázaly, že pokud je na bílých tabletkách uvedeno ‚aspirin‘, jsou účinnější, než pokud to na nich uvedené není,“ uvedl mimo jiné farmakolog.

V souvislosti s klinickými studiemi kontrolovanými placebem poukázal na některé mylné představy, například že odpověď na placebo je přítomná u fixní části populace bez ohledu na druh intervence nebo hodnocený parametr účinnosti. Věnoval se také etičnosti využívání placeba. „Jedním z názorů je, že použití placeba je možné, pokud nehrozí zásadní riziko poškození pacienta,“ zmínil Karel Urbánek, který byl mediky několikrát zvolen nejlepším pedagogem v preklinických oborech.

Jeho přednášku si naživo ve velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP nenechalo ujít na čtyřicet zájemců, zejména studentů, stejný počet pak sledoval online přenos.

Přednáškový cyklus Medicína trochu jinak na Lékařské fakultě UP pod garancí Elišky Sovové, přednostky Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární resuscitace LF UP a FNOL, běží už od podzimu 2021. Mezi dosavadními hosty je například Kateřina Cajthamlová, která mluvila o pověrách a mýtech spojených s obezitou, nebo Martin Repko, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ortoped a spondylochirurg, který na půdě LF UP vystoupil již dvakrát: jednou se věnoval józe v denním životě, podruhé cvičení pro zdravá záda.

Během právě začínajícího letního semestru se do cyklu zapojí právník Ondřej Dostál, který v březnu promluví o právu v medicíně, v dubnu bude hostem projektová manažerka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková s tématem Odkaz Tomáše Bati a zdravotnictví. Květnová přednáška pak bude patřit „domácímu“ Milanu Kolářovi, který představí svůj obor – mikrobiologii.

Podrobnější informace najdou zájemci na portálu celoživotního vzdělávání zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)