Děti z Waldorfské školy poznávaly vesmír

Žáci 6. třídy v Pevnosti poznání.
Foto: Šárka Chovancová
čtvrtek 17. leden 2019, 14:49 – Text: Šárka Chovancová

Do tajemného a dobrodružného světa vesmíru se snažili proniknout žáci 6. třídy Waldorfské školy v interaktivním muzeu Pevnost poznání. Na komentované prohlídce hvězdné oblohy se dozvěděli zajímavosti nejen o sluneční soustavě, ale například i o souvislostech vulkanické aktivity na Jupiterově měsíci Io s přílivem a odlivem na Zemi.

„V našem programu si nepovídáme jen o planetách sluneční soustavy, ale snažíme se dětem jevy na jednotlivých tělesech přiblížit pomocí dějů, které znají ze Země. Například přítomnost skleníkových plynů v atmosféře Venuše s její teplotou a globálním oteplováním nebo souvislost různé teploty hvězd s barvami plamene svíčky," uvedl Rostislav Danel, animátor z Pevnosti poznání.

Vyučování ve Waldorfské školy je založeno na prožitku, což znamená, že se dítě seznamuje s danou problematikou prostřednictvím vlastní zkušenosti. „Rádi jsme využili vzdělávacího programu v Pevnosti poznání, protože se ve škole v současné době věnujeme vesmíru. Chceme, aby si žáci touto hravou formou rozšířili své vědomosti," podotkla třídní učitelka Lucie Jurášová.

Díky planetáriu mohli šesťáci vidět vzdálené mlhoviny, ve kterých vznikají hvězdy jako Slunce nebo planetu Mars, která má dva měsíce nazvané Phobos a Deimos. „Nejvíce se mi líbilo povídání o vzniku vesmíru. Také mě zajímá, zda v něm existuje nějaký život," prozradil Adam Hláčik. Jeho spolužačku Terezu Létalovou pak zaujalo Slunce. „Budu o něm psát referát, tak se chci dozvědět něco nového. Hodně si s mamkou doma o vesmíru povídáme."

Waldorfská škola v Olomouci funguje od roku 2010. Vzdělávání probíhá v ucelených blocích a převážně prožitkem. Cílem je po celou dobu školní docházky u dětí uchovat přirozenou touhu po získávání nových poznatků, vybudovat v nich smysl pro týmovou spolupráci, zdravé sebevědomí a vystavět dobrý základ morálních hodnot.