Fakulta zdravotnických věd pořádala workshop zaměřený na posouzení kognitivních funkcí

Foto: Renáta Váverková
Čtvrtek 16. prosinec 2021, 9:09

Kognitivní funkce, označované také jako poznávací, tvoří součást lidské psychiky. Kromě paměti zahrnují i exekutivní funkce, řečové schopnosti a prostorovou orientaci. Pokud dojde v průběhu stárnutí ke změnám v těchto funkcích, má to výrazný dopad na různé oblasti života seniora, a to nejen ve vztahu k jeho somatickému stavu, ale i k psychosociálnímu prostředí. Posouzení kognitivních funkcí proto představuje základní prvek efektivního hodnocení seniora.

Workshop, který fakulta zdravotnických věd pořádala v pondělí 13. prosince 2021, se zaměřil na posouzení kognitivních funkcí pomocí připravované české verze Addenbrookského kognitivního testu III (ACE-III), který posuzuje pět kognitivních domén: pozornost, paměť, slovní produkci, jazyk a zrakově-prostorové schopnosti. Akce byla určena jak pro akademické pracovníky fakulty, tak i sestry z Oddělení geriatrie II. Interní kliniky gastroenterologické a geriatrické. Cílem bylo poskytnout zdravotníkům možnost osvojit si zásady správné administrace ACE-III a posouzení kognitivních funkcí pomocí tohoto testu.

Lektorkou workshopu byla Kateřina Stolaríková, která se této problematice věnuje a pracuje na Oddělení klinické psychologie FN Olomouc. Úvodní část zahrnovala seznámení s jednotlivými kognitivními funkcemi, jejich poruchami, nástroji pro jejich posouzení a zásadami správné administrace testu ACE-III. Ve druhé části pak účastníci ve skupinách pracovali s připravenými kazuistikami z praxe lektorky. Workshop tak účastníkům umožnil propojit teoretické znalosti o posouzení kognitivních funkcí s informacemi o české verzi ACE-III a praktickým nácvikem administrace tohoto testu.

Akce byla podpořena z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-07-00100.

 

Helena Kisvetrová, proděkanka FZV UP pro vědu a výzkum a doktorské studium; řešitelka projektu NU20-07-00100

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)