Fyzik Tomáš Opatrný: Nadační fond je dobrá vizitka univerzity

Tomáš Opatrný.
foto: Viktor Čáp
sobota 15. prosinec 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce oslovit a získat další dárce. Proto v tomto roce odstartoval kampaň nazvanou „Darujte příležitost!“. Podpořit se ji rozhodla i řada úspěšných absolventů. Některé jsme již zmínili na stránkách Žurnálu Online dříve, další představujeme v našem seriálu. Dozvíte se, co je k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na naší univerzitě.

Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Tomáš Opatrný, profesor fyziky, absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a současný předseda akademického senátu této fakulty. Působí na katedře optiky PřF.

Jaký význam pro vaši současnou kariéru mělo studium na Univerzitě Palackého?

Zásadní. Na přírodovědeckou fakultu jsem sice přišel jako lenošný středoškolák jdoucí cestou nejmenšího odporu - fyzika byla tehdy jediný předmět, který se na gymnáziu dal zvládnout na jedničku bez šprtání. Ale na fakultě mě řada zdejších vynikajících učitelů - z nichž někteří už bohužel nežijí - přesvědčila o tom, jak je fyzika doopravdy krásná. A že stojí za to jí věnovat zvýšené úsilí.

V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt s alma mater?

Já jsem s fakultou i po několikaletém zahraničním působení svázán pracovně, takže ten kontakt přirozeně pokračuje.

Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit?

Zřídit takový fond považuji za výborný nápad - je to dobrá vizitka naší univerzity. Navíc jsem měl možnost jeho aktivity sledovat, viděl jsem prezentace studentských projektů a některé mě opravdu nadchly. Takže doufám, že práce Nadačního fondu UP bude úspěšně pokračovat.