Hlavní události setkání aliance Aurora v Tarragoně

Přelomová Multilaterální dohoda o mobilitách aliance Aurora byla podepsána rektorem Univerzity Palackého Martinem Procházkou. Foto: aurora.upol.cz
Pondělí 29. listopad 2021, 8:45 – Text: AURORA UP

Ve dnech 15. až 18. listopadu navštívila delegace Univerzity Palackého partnerskou Univerzitu Antoniho Roviry i Virgiliho ve španělské Tarrgoně, aby se zúčastnili podzimního půlročního setkání aliance Aurora (Aurora Autumn Biannual). Setkání proběhlo velmi úspěšně a bylo vynikající příležitostí k navázání osobních kontaktů i posílení vztahů se všemi našimi partnery.

Pravidelné půlroční setkání kombinuje plenární zasedání s intenzivními pracovními skupinami a schůzkami řídících pracovníků. Největší událostí celé akce bylo podepsání Multilaterální dohody o mobilitách aliance Aurora. Tato dohoda otevírá nespočet nových příležitostí pro stáže studentů i akademických pracovníků mezi všemi univerzitami zapojenými do aliance.

Nejvyšší představitelé Aurory se v daném termínu setkali dvakrát – jednak při prezidentském strategickém zasedání, a jednak při schůzi alianční Rady. Během těchto zasedání společně prezidenti a koordinátoři ze všech institucí sdružených v Auroře prodiskutovali dosavadní pokroky i nejbližší kroky a výhledy do budoucna. Institucionální koordinátoři se rovněž setkali v pondělí 15. listopadu v rámci příprav na dvě setkání vrcholného managementu v následujících dnech.

Plenární zasedání pokryla nejen témata jako „jemné dovednosti“ a cíle udržitelného rozvoje ve výuce aliančních univerzit s pomocí využití aliančního kompetenčního rámce (Aurora Competence Framework), ale i přístupy a příležitosti k internacionalizaci výukových programů. Součástí programu bylo několik vrcholových debat s předními hosty, jako byl třeba Xavier Prats Monné, bývalý generální ředitel pro vzdělání a kulturu Evropské komise.

Během akce dostaly velký prostor i hlasy studentů. O víkendu, který předcházel zahájení půlročního setkání, dorazili do Tarragony studenti ze všech univerzit zapojených v alianci Aurora, aby se zúčastnili koncepčního brainstormingu (Aurora Student’s Design Thinking Jam) a formulovali své představy ohledně toho, co by měly alianční univerzity dělat, aby svým studentům zprostředkovaly smysluplné mezinárodní zkušenosti.

Výstupy z tohoto studentského brífinku – kupříkladu potřeba pořádání studentských akcí v rámci aliance, podpora duševního zdraví či zlepšení inkluzivity – byly představeny zástupcům aliance během následného podzimního setkání. Univerzitu Palackého skvěle reprezentovali čtyři studenti z různých fakult: Hanuš Patera z Filozofické fakulty, Dominik Voráč z Pedagogické fakulty, Serge Nengali z Právnické fakulty a Dominik Hlubek z Přírodovědecké fakulty.

Osmnáctého listopadu se pak konalo zahájení Výzkumného a inovačního programu aliance Aurora. Lídři rozličných výzkumných a inovačních aktivit společně představili svou činnost a předestřeli další směřování, přičemž také poukázali, v kterých oblastech a jakými způsoby lze spolupracovat nejefektivněji.

Část delegace z Univerzity Palackého.

Olomoucká delegace společně s delegací z Innsbrucké univerzity.

Lídři výzkumných a inovačních aktivit v alianci Aurora.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)