Jubileum Jiřího Ehrmanna

Foto: Fakultní nemocnice Olomouc
Pátek 25. září 2020, 9:30 – Text: (vim)

Významné životní jubileum emeritního přednosty II. interní kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc Jiřího Ehrmanna připomněl první přednáškový večer olomouckého Spolku lékařů v tomto akademickém roce. „Profesor Ehrmann je mimořádnou osobností nejen v rámci lékařské fakulty a fakultní nemocnice, ale v mezinárodním měřítku. Je nejen vynikajícím hepatologem, nýbrž jedním z posledních žijících internistů encyklopedistů, který díky svým bohatým znalostem a zkušenostem z oboru vychoval již řadu generací lékařů. Já sám jsem se z jeho publikací učil,“ řekl děkan LF Josef Zadražil, který se připojil k zástupu gratulantů. Více si můžete přečíst zde.

Zpět