Konference umožnila studentům mezinárodní pohled na právní témata

Online konference byla součástí předmětu Comparative Law in French. Repro: PF UP
Pátek 28. květen 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Připravit si konferenční příspěvek, získat mezinárodní komparativní pohled na vybranou právní problematiku, vyzkoušet si týmovou spolupráci a také komunikaci ve francouzštině. Takové cíle měl premiérový ročník Mezinárodní studentské konference srovnávacího práva, kterou připravila olomoucká právnická fakulta ve spolupráci s École de droit de l´Université d´Auvergne v Clermont-Ferrand.

Online konference byla součástí předmětu Comparative Law in French vyučovaného na PF UP. Do ojedinělé akce se zapojili čeští studenti, francouzští, kteří v Olomouci studují v rámci Erasmu+, a také posluchač navazujícího magisterského studia ze Španělska. „Záměrně jsme nezvolili žádné zastřešující téma. Studenti si mohli vybrat z nabídky pěti okruhů. Na základě jejich volby jsme vytvořili mezinárodní týmy,“ vysvětlila Leona Černá z katedry jazyků, která konferenci koordinovala. Studenti volili mezi tématy Lidská důstojnost v právním řádu ČR a Francie, Svoboda projevu v českém, francouzském a španělském právním řádu, Pravomoci hlavy státu v ČR a ve Francii, Ústavní soudnictví – ústavní stížnost v ČR a ústavní předběžná otázka ve Francii a Úloha soudce a vyšetřujícího soudce v přípravném trestním řízení.

Květnové konferenci předcházely online týmové přípravné schůzky, na které po odborné stránce dohlíželi a studentům pomáhali garanti. Za českou stranu to byl Pavel Bureš z katedry mezinárodního a evropského práva a za francouzskou stranu pak Marie-Elisabeth Baudoin. „Díky mezinárodnímu srovnání studenti pochopili mnohem hlouběji různé instituty právního řádu své země,“ shodli se oba odborníci.

Veškerá komunikace, včetně závěrečné prezentace studentských poznatků, probíhala ve francouzštině. „Naučila jsem se používat jak české, tak i francouzské internetové zdroje. Zkusila jsem si, jak náročné je srovnávat dva právní systémy, které vypadají podobně, ale přitom jsou plné rozdílů. Nesmím zapomenout i na komunikaci ve francouzštině, které jsem se velmi bála. Děkuji za zorganizování něčeho takového, jsem plná zážitků a odnesla jsem si spoustu zkušeností. Zapsat si předmět Comparative Law in French bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí,“ zhodnotila Karolína Kotrlá, studentka 2. ročníku programu Právo a právní věda, která se se svým týmem věnovala tématu Ústavní soudnictví. Její týmový kolega Petr Štědra, který studuje v ročníku pod ní, také ocenil odborný i jazykový přínos akce a dodal, že pokud se během studia vyskytne podobná příležitost, určitě ji využije. „Konference mě navíc utvrdila v tom, že je dobrou volbou vyjet během studií na Erasmus+. Ty nabyté zkušenosti jsou k nezaplacení.“

Konference byla veřejná. Odprezentované příspěvky ještě studenti shrnou písemně. „Setkání jsme navíc natočili a záznam již rozesíláme studentům a zainteresovaným osobám,“ doplnila Leona Černá a poděkovala za pomoc s organizací zahraničnímu oddělení PF UP a za technickou podporu kolegovi Milanu Fojtovi. Organizátoři by rádi na letošní premiérový ročník navázali. Věří, že v příštím akademickém roce se konferenci podaří zorganizovat již kontaktně. „Posílila by se tak interakce mezi studenty, na síle a významu by získala i závěrečná diskuze,“ dodala Leona Černá.

Mezinárodní studentskou konferenci srovnávacího práva zaštítil Václav Stehlík, děkan PF UP, a Christine Bertrand, děkanka z École de droit de l´Université d´Auvergne v Clermont-Ferrand. Tato francouzská univerzita má mezi zahraničními partnery olomoucké právnické fakulty speciální postavení. Vzájemná spolupráce totiž patří k nejdelším a současně nejužším. Jedním ze společných projektů je například Česko-francouzská letní škola práva.

Zpět