Martin Cajthaml přiblíží pojetí mravního zla podle filozofa a teologa von Hildebranda

Martin Cajthaml.
Foto: Martin Višňa
Pátek 10. květen 2024, 8:00 – Text: Martin Višňa

Nevydané texty z pozůstalosti německého filozofa a teologa Dietricha von Hildebranda studoval a kriticky zpracoval Martin Cajthaml, profesor Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Publikace věnovaná problematice kořenů mravního zla brzy vyjde u nakladatelství Hildebrand Press.

Dietrich von Hildebrand byl německý katolický filozof a teolog, významný představitel rané mnichovsko‑göttingenské fenomenologie a filozofický etik. Jeho hlavním dílem je Etika vydaná po druhé světové válce v USA, kam jako oponent německého národního socialismu odešel.

„Mezi tématy, o kterých Etika pojednává, je také problematika kořenů mravního zla v poslední části díla. Ještě donedávna se zdálo, že jde o nejrozsáhlejší von Hildebrandovo pojednání té oblasti, ovšem v jeho pozůstalosti uložené v Mnichově se mi podařilo objevit materiály, které jeho pojetí mravního zla posouvají dále. Tyto texty jsem si položil za cíl zpřístupnit,“ uvedl Martin Cajthaml, vedoucí katedry filozofie a patrologie a také proděkan pro vědu CMTF UP, který se dílem von Hildebranda dlouhodobě zabývá.

Pro vydávanou knihu využil šesti dochovaných rukopisů a šesti strojopisů, celkem šlo asi o 400 stran textů. „Moje teze je, že tyto materiály vznikly v době přípravy Etiky, ale nebyly do již poměrně rozsáhlého díla zařazeny kvůli své obsáhlosti. Nakonec přímo v Etice najdeme poznámku, že se chystá další dílo, které se podrobně zaměří na nejvýznamnější příčiny mravního zla,“ dodal Martin Cajthaml.

Hlavní příčiny von Hildebrand spatřoval v konkupiscenci (silné touze, žádostivosti, dychtivosti) a pýše, o kterých psal již v Etice, kde rozlišil několik jejich podob. V dosud nevydaných materiálech pak jednotlivé typy dále rozpracoval. „Von Hildebrand se tu mimo jiné zmiňuje o konkupiscenci v duševní oblasti, která se může projevovat například v konzumaci povrchní zábavy, která se může stát z mravního hlediska problematickou. V nevydaných textech se také věnuje nenávisti jako další příčině mravního zla, jedním z témat je i lenost, a to například i v rovině duchovní,“ přiblížil profesor Cajthaml s tím, že materiály, které kriticky zpracoval do brzy vycházející publikace, zásadním způsobem doplňují celkový obraz etiky ve von Hildebrandově pojetí. „Považuji to za jednu z nejpodrobnějších analytických i deskriptivních studií příčin mravního zla v dějinách filozofické etiky.“

Studium a zpracování dosud nevydaných textů z pozůstalosti Dietricha von Hildebranda bylo podpořeno Grantovou agenturou ČR v rámci projektu Hodnota a teleologie. Dialog mezi materiální hodnotovou etikou a tradiční etikou.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)