Mezinárodní soutěž v římském právu: olomoučtí studenti slaví bronz

Lídrem olomouckého týmu byl Petr Štědra (uprostřed). Repro: PF UP
Úterý 11. květen 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Kvůli epidemii koronaviru se osobně zatím nemohli setkat s vyučujícími, právnickou fakultu znají pouze z virtuálního prostředí, a přesto se dokázali skvěle připravit a uspět v mezinárodním finále soutěže v římském právu. Tým olomouckých studentů 1. ročníku programu Právo a právní věda, ve složení Petr Štědra, Tereza Molendová a Barbora Helvínová, vybojoval cenné třetí místo.

Poprvé v patnáctileté historii soutěže v římskoprávním moot courtu se fakultní kola i samotné finále, které bylo tentokrát v režii studentského spolku ELSA Plzeň, konaly online. „Běžně bývají ve finále zastoupeny všechny české a slovenské právnické fakulty. Odvahu na online formu nakonec našly týmy z fakulty pražské, plzeňské, olomoucké, brněnské a trnavské,“ vyjmenovala Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin, která se na organizaci soutěže podílela.

Zadání finálového případu vycházelo z popisu smolného dne jednoho Římana. Šlo o kombinaci naturální obligace z her a sázek, náhrady škody za poškození otroka a urážlivého jednání vůči Římanovi. V zadání byly čtyři otázky, které směřovaly ke zjištění a interpretaci vzájemných vztahů mezi osobami v textu a k případným rozdílům, kdyby se okolnosti v příkladu udály jinak. Studenti měli k daným problémům vždy sami vyhledat i příslušné místo v pramenech římského práva. „Dopoledne měli soutěžící čas na písemnou přípravu, na kterou odpoledne navázala ústní obhajoba. Týmy byly při ní rozděleny do dvou skupin,“ popsala průběh finále Kamila Bubelová.

Výkony studentů hodnotila čtyřčlenná porota odborníků na římské právo ve složení Jan Šejdl z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Petr Dostalík z Právnické fakulty Univerzity Palackého, Pavel Salák z Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Róbert Brtko z Právnické fakulty Univerzity Komenského. Podle porotců byly výkony soutěžních týmů velmi vyrovnané a o konečném pořadí rozhodovaly drobnosti. Vítězem speciálního online ročníku se nakonec stal tým studentů z pražské fakulty, druhé místo porota přiřkla brněnským studentům a třetí místo vybojoval tým z Olomouce.

Petr Štědra, Tereza Molendová a Barbora Helvínová reprezentovali PF UP na základě úspěchu ve fakultním kole, do kterého se letos přihlásilo devět týmů. „Jsou to moc šikovní prváci. Když vezmeme v potaz, že vůbec nebyl možný osobní kontakt s vyučujícími a že od jejich nástupu na fakultu probíhá veškerá výuka jen online, je obdivuhodné, jak se dokázali připravit,“ chválila Kamila Bubelová. Úspěšný tým získal za vítězství ve fakultním kole zápočet a zkoušku z římského práva, dort na přání a od spolku ELSA Olomouc poukázky na odbornou právní literaturu. Ceny pro mezinárodní finále pak připravili pořadatelé z ELSA Plzeň. Fakulta navíc všechny tři studenty ocenila za reprezentaci mimořádným stipendiem.

Olomouckému týmu se navzdory epidemii podařilo před mezinárodním kolem několikrát sejít a probrat postup a taktiku. „Přestože se finále uskutečnilo pouze online, bylo skvělé vidět soutěžící a vyučující z ostatních univerzit. Po celou dobu ústního kola panovala příjemná nálada a časté byly například vtipné situace zaviněné problémy se zapamatováním jmen ze zadaného příkladu. Z finále si odnášíme velkou zkušenost, jakožto studenti prvního ročníku, a zároveň hrdý pocit, že jsme pro naši fakultu vybojovali cenné umístění,“ řekla za tým Barbora Helvínová. Její slova ještě doplnila Kamila Bubelová. „Je zajímavé, že jména úspěšných účastníků římskoprávního moot courtu se v budoucnu objevují v dalších studentských právnických soutěžích. Zkušenost zde získaná je motivací i tréninkem na další argumentační souboje ve vyšších ročnících.“

Fakultní kolo v římskoprávním moot courtu je soutěží, která má na obnovené PF UP nejdelší tradici. Mezinárodní finále se poprvé uskutečnilo v roce 2013 a olomoučtí studenti ho od té doby vyhráli dvakrát, v roce 2015 a 2017.

Zpět