Navýšení prospěchového stipendia na lékařské fakultě

Ilustrační foto: Martin Višňa
Čtvrtek 25. listopad 2021, 10:36

Studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s vynikajícími studijními výsledky si v letošním roce finančně významně polepšili. Na návrh vedení fakulty schválil v září 2020 Akademický senát LF UP změnu Směrnice děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu UP, jejímž výsledkem je nahrazení původního cílového prospěchového stipendia vypláceného na konci studia (500/1000 Kč za semestr podle dosaženého studijního průměru) novým průběžným prospěchovým stipendiem pro deset procent studentů s nejlepšími studijními výsledky po 3. a 5. ročníku Všeobecného lékařství a 2. a 4. ročníku Zubního lékařství. Tito excelentní studenti se nyní mohou těšit na odměnu 12 000 Kč, resp. v případě studentů 2. ročníku Zubního lékařství 10 000 Kč. Nové prospěchové stipendium bylo poprvé přiznáno v tomto akademickém roce 53 studentům a fakulta jim celkem vyplatí 620 000 Kč, což představuje významné navýšení ve srovnání s minulými lety.

Kromě nového průběžného prospěchového stipendia mohou studenti LF UP obdržet i Stipendium Josefíny Napravilové. Jeho výše činí 20 000 Kč pro nejlepšího studenta za 1. ročníky Všeobecného a Zubního lékařství a 30 000 Kč pro nejlepšího absolventa LF UP. Toto stipendium je od roku 2008 každoročně vypláceno z Nadačního fondu na podporu nadaných studentů medicíny, který založila paní Josefína Napravilová, česká odbojářka, válečná veteránka a nositelka Řádu Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy, který jí byl propůjčen v roce 2009 „za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva“. Letos toto stipendium získal Šimon Borik, student 1. ročníku Všeobecného lékařství, který dosáhl studijního průměru 1,00.

Podle vyjádření děkana LF UP, prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc., jsou změny v poskytování prospěchových stipendií na fakultě odrazem systematického úsilí podpořit excelentní studenty a jedním z nástrojů dalšího zlepšování výsledků pregraduálního vzdělávání. Pan děkan rovněž velmi ocenil úzkou spolupráci a otevřenou diskusi se zástupci studentských organizací působících na fakultě (Spolek mediků, Sdružení studentů stomatologie ČR a IFMSA), které doprovázely nastavení nových pravidel pro stipendia.

Vedle přiděleného a plně zaslouženého stipendia náleží oceněným studentům i velká gratulace za vynikající studijní výsledky, které dosáhli nejen při velmi náročném studiu, ale současně i v době pandemie covidu-19, kdy nároky na studenty medicíny byly násobně navýšeny nutností jejich pomoci při zabezpečení zdravotnické péče o hospitalizované pacienty.

Veronika Glogarová, referentka pro komunikaci LF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)