Olomoucké právní kliniky jsou součástí projektu strategického partnerství

PF UP nabízí studentům volitelné předměty právních klinik s přestávkami již od roku 1996.
Foto: Eva Hrudníková
Čtvrtek 14. září 2017, 8:44 – Text: Veronika Tomoszková

Olomoucký program klinického právního vzdělávání opět boduje. Od 1. září je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci strategickým partnerem ve vůbec prvním projektu programu Erasmus+, který je zaměřen na právní kliniky.

Tento výjimečný projekt nese název Skills Transfers In Academia : A Renewed Strategy Enhancing Legal Clinics in the European Union (zkráceně STARS). Koordinátorem projektu je Université du Luxembourg, dalšími partnery kromě Právnické fakulty UP v Olomouci jsou Universita Degli Studi Roma Tre (Itálie), University Degli Studi Brescia (Itálie) a Universitetea Romano-Americana (Rumunsko). Projekt je tříletý (1. 9. 2017-31. 8. 2020) a spadá do klíčové aktivity 2 programu Erasmus+, která je zaměřena na spolupráci na inovacích a výměně osvědčených postupů.

Právní kliniky, které v poslední době zažívají v Evropě nebývalý boom, patří k osvědčeným metodám právního vzdělávání – umožňují studentům na reálných případech propojit teorii s praxí, rozvíjet profesní dovednosti (např. komunikaci s klientem) a porozumění etickým aspektům právní praxe.

Právnická fakulta UP v Olomouci nabízí svým studentům volitelné předměty právních klinik s přestávkami již od roku 1996, kdy byla právě v Olomouci otevřena první klientská právní klinika ve střední Evropě. Od roku 2006 funguje na Právnické fakultě UP unikátní projekt Studentské právní poradny, kam si mohou ti, kdo nemají finanční prostředky na placenou právní pomoc, přijít pro radu. Olomoučtí studenti práv se mohou stát součástí týmu Studentské právní poradny tak, že si vyberou z nabídky čtyř volitelných předmětů tzv. klientských právních klinik: Studentská právní poradna, Spotřebitelská právní klinika, Administrativně právní klinika, Klinika práva a podnikání.

Projekt STARS, na kterém se bude Právnická fakulta UP v Olomouci podílet, má za cíl sdílení zkušeností s výukou právních klinik a speciálně právních klinik zaměřených na spotřebitelské právo. Ochrana spotřebitele je totiž tématem, které je společné pro všechny země EU a zrcadlí se v něm potřeba ochrany ohrožených skupin obyvatel, zejména seniorů a dětí, kteří jsou náchylní k tomu stát se obětí různých nekalých či predátorských praktik obchodníků. Studentská právní poradna nabízela již od počátku svého působení svým klientům bezplatné právní poradenství v oblasti spotřebitelského práva. V roce 2010 pak byl v rámci projektu OP VK „Právní vzdělání pro celý život“ zaveden samostatný předmět Spotřebitelská právní klinika. Garantkou tohoto předmětu je doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. a předmět vyučuje společně s Mgr. Markétou Etlíkovou.

Důležitou výzvou, na kterou se projekt STARS zaměří, je využívání digitálních technologií při výuce v právních klinikách, a to nejen ve formě studijních opor a pomůcek, ale také ve smyslu budování kompetencí a zodpovědnosti při využívání digitálních technologií v právní praxi.

Projekt umožní nejen výměnu zkušeností a vzájemnou pomoc při inovaci klinického právního vzdělávání na partnerských univerzitách, ale jeho cílem je také nastartovat společné výzkumné projekty, na nichž se budou podílet i studenti. Mezinárodní projektový tým bude v průběhu projektu pořádat pravidelná setkání ve formě workshopů a letních škol pro studenty. Nejbližší akcí bude zahajovací projektová konference, jejíž organizace se zhostila Rumunsko-americká univerzita v Bukurešti. Konference se bude konat 24. listopadu 2017.

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP

Zpět