Pedagogická fakulta oslavila 70. výročí

Pedagogická fakulta oslavila sedmdesáté výročí vysokoškolské přípravy učitelů.
Fotogalerie: Milada Hronová
pátek 16. prosinec 2016, 7:50 – Text: Milada Hronová

Pedagogická fakulta UP oslavila sedmdesáté výročí vysokoškolské přípravy učitelů. Při této příležitosti pozvala do své auly emeritní děkany, zástupce Univerzity Palackého, kolegy ze spřátelených českých a slovenských pedagogických fakult i představitele města a Olomouckého kraje.

Akademická obec pedagogické fakulty si včera připomněla sedmdesát let od svého vzniku. Při této příležitosti převzala zhruba dvacítka osobností pamětní medaile, mezi jinými například mykolog Bronislav Hlůza, matematik a dřívější proděkan fakulty Milan Kopecký, vedoucí katedry hudební výchovy Jiří Luska, vedoucí katedry výtvarné výchovy Hana Myslivečková či tajemník fakulty Milan Tomášek. Program oslav zahrnoval i vystoupení bývalých děkanů fakulty, kteří mluvili o její historii a vývoji.

Význam existence olomoucké pedagogické fakulty pro vzdělávání učitelů vyzdvihl i rektor UP Jaroslav Miller. „Chtěl bych pedagogické fakultě popřát, aby i další desetiletí, ne-li staletí, patřila k nejlepším fakultám svého zaměření v této zemi. V jistém smyslu ji považuji za nejdůležitější pracoviště ve svazku univerzity. Jak kvalitní vzdělání totiž dnes nabídneme našim studentům, taková bude jednou naše společnost. Mám obrovskou radost, když potkávám absolventy této fakulty, kteří učí výborně a přes řadu překážek učí i rádi,“ řekl Jaroslav Miller. Rektor ocenil práci všech generací, které pedagogickou fakultu rozvíjely. „Všem vzdávám hold,“ dodal rektor.  

Děkan fakulty Čestmír Serafín před akademickou obcí mluvil o vývoji fakulty. Její novodobou historii rozdělil do sedmi etap, přičemž tu poslední, označil za etapu plnou očekávání, jež přináší novela vysokoškolského zákona. I on ocenil své předchůdce. „Vnímám tento den jako poděkování za vaše dosavadní úsilí pro fakultu, univerzitu i společnost,“ řekl v závěru své řeči.

Předseda Akademického senátu PdF UP Jan Michalík zase zdůraznil roli senátů v životě fakulty a připomněl dostatečně nevyužívanou úlohu pedagogických fakult coby spolutvůrců a oponentů záměrů vzdělávací politiky v České republice. „Až příliš často jsme za poslední desetiletí svědky vyhlašování nejrůznějších záměrů, koncepcí a reforem. Jen náznakem je v nich však vidět stanovisko akademických obcí, tedy fakult,“ zdůraznil Jan Michalík.

V závěru slavnostního dne pokřtil děkan Čestmír Serafín společně s emeritními děkany almanach 70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1946 - 2016.