Přírodovědecká fakulta mění volební řád

Ilustrační foto: Marek Otava
Pondělí 7. listopad 2016, 10:30 – Text: Martina Šaradínová

Příští Akademický senát Přírodovědecké fakulty bude zřejmě zvolen podle upraveného volebního řádu. Změny schválili na minulém zasedání stávající senátoři, potvrdit je musí ještě Akademický senát Univerzity Palackého. Pokud tak učiní, nová pravidla budou platná při nadcházejících volbách na jaře příštího roku.

Podle nové úpravy nebude již slučitelné členství ve volební komisi s kandidaturou do senátu. Schválený návrh obsahuje rovněž zákaz volební agitace v objektu, kde se nachází volební místo, a v bezprostřední blízkosti tohoto objektu v době voleb. „V prvním případě jde o přirozenou zásadu, která minimalizuje námitky k podjatosti komise. Myslím si, že explicitní vymezení je na místě. V případě druhé změny jsme se rozhodli  pro obdobnou úpravu jako v platném zákoně o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,“ uvedl předkladatel návrhu, děkan Ivo Frébort.

Nejzásadnější a také nejvíce diskutovanou změnou je úprava systému obsazování mandátů ve studentské části senátu. „Je potřeba, aby mandáty ve studentské části senátu byly obsazovány na základě stejného systému, který platí pro akademické pracovníky. Na fakultě máme pět oborů a je vhodné, aby byly rovnoměrně zastoupeny v obou částech akademického senátu,“ odůvodnil změnu děkan. Zbývající mandáty jsou obsazovány již bez ohledu na příslušnost k oboru.

Návrh kritizoval člen studentské komory senátu Martin Schlossarek. „Mám dojem, že návrh je reakcí na výsledky posledních senátních voleb, což neuvádí tyto změny do dobrého kontextu. Do jisté míry to může vést k omezení hlasu studentů ve volbách,“ uvedl Schlossarek. S tím ale nesouhlasil například senátor Libor Kvítek. „Stejným způsobem se již několik let volí do senátu akademičtí pracovníci. Kritéria by měla být stejná pro obě části senátu,“ zdůraznil senátor. Pro návrh nakonec hlasovalo 15 senátorů, tři se zdrželi hlasování. Změnu ve studentské části bylo možné přijmout až nyní, neboť dříve nebyla jednoznačná vazba mezi studenty a obory.

Senátoři také schválili nový jednací řád, který vznikl rozdělením stávajícího volebního a jednacího řádu, zde žádné věcné změny nenastaly.

Nový volební řád projednal i Akademický senát Filozofické fakulty. I tento dokument má v nadcházejících volbách zajistit jednotlivým katedrám reprezentativnější zastoupení v senátu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)