Romanisté uspořádali seminář pro učitele italštiny

Fotogalerie:
Tereza Mikulová
Pátek 17. červen 2022, 8:00 – Text: (map)

Katedra romanistiky FF UP připravila celodenní seminář pro učitele italštiny s názvem Nuove proposte per insegnare l’italiano. Uskutečnil se díky mezinárodnímu projektu Erasmus KA2 s pracovním názvem Pastille. Cílem tohoto projektu, jehož je katedra spoluřešitelem, je připravit rozsáhlou sadu materiálů pro výuku italštiny jako cizího jazyka.

Semináře se zúčastnilo asi padesát zájemců z různých typů škol, nejvíce z nich přijelo z Lingua nostra (Praha), největší české jazykové školy zaměřené na italštinu, a z Italského kulturního institutu v Praze. Nechyběli také vyučující ze Slovenska, podívat se přijeli i někteří dávní i nedávní absolventi olomoucké italianistiky.

Odborný program završila debata u kulatého stolu, během níž se účastníci věnovali aktuálním otázkám výuky italštiny. Poslední část semináře pak nabídla procházku po historickém centru Olomouce, především s odkazem na italskou historii a umění.

„Katedra romanistiky FF UP je jedinou katedrou romanistiky v ČR, která věnuje pozornost školení učitelů. Za posledních sedm let byl tento seminář již třetím v řadě. Kolegům, kteří se ho zúčastnili, jsme představili projekt Pastille i některé jeho vybrané výsledky. V druhé části programu jsme jim nabídli příspěvky významných mezinárodních odborníků na didaktiku italštiny. Fabrizio Ruggeri z Universidad Complutense v Madridu představil digitální aplikace, které může vyučující v hodinách používat, Alicja Paleta z Jagellonské univerzity v Krakově se zamýšlela nad specifiky výuky mluveného a písemného projevu, Mara Salvalaggio, lektorka italštiny na FF UK v Praze, hovořila o projektu zaměřeném na shadowing mezi italskými studenty a studenty italštiny z několika zemí,“ uvedl za pořadatele semináře Jiří Špička z katedry romanistiky FF UP.

Úspěch semináře je podle něj dalším příspěvkem ke zviditelnění olomoucké italianistiky jak mezi jazykovými a středními školami, tak i na poli aplikované lingvistiky.

„Věříme, že nám takové semináře pomůžou v dlouhodobější spolupráci s různými typy škol i v propagaci italštiny mezi případnými uchazeči o studium na univerzitě,“ uzavřel Jiří Špička.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)