Teologická fakulta má nový studijní program a schválený rozpočet

Ze zasedání AS CMTF UP. Foto: Martin Višňa
úterý 23. duben 2019, 15:00 – Text: Martin Višňa

Akademický senát cyrilometodějské teologické fakulty měl na programu svého druhého letošního zasedání především schválení rozpočtu pro rok 2019 a výroční zprávy o činnosti za rok 2018. Senátoři ovšem také diskutovali o nových studijních programech. 

Rozpočet, který senát jednomyslně přijal, počítá pro letošní rok s náklady a výnosy ve výši přes 59 milionů korun. Na straně výnosů jde především o základní dotaci a příspěvek na rozvoj výzkumné organizace, kde si fakulta oproti loňským necelým 55 milionům polepšila na 58 milionů. „Jednotlivé nákladové položky představují kvalifikovaný odhad vycházející z loňské skutečnosti a předvídatelného vývoje během letošního roku. Došlo k významnému navýšení zejména mzdových prostředků, kde se projevuje nárůst počtu zaměstnanců,“ komentoval předložený rozpočet tajemník fakulty Ivan Drábek.

Senátoři také schválili výroční zprávu o činnosti fakulty za loňský rok a dodatečné podmínky přijímacího řízení pro nový double degree studijní program ve francouzštině, který CMTF realizuje společně s Institut catholique de Toulouse. Přihlásit se na něj zájemci budou moci od 1. června letošního roku.

Proděkan Jiří Pospíšil přítomným představil i návrhy dalších nových studijních programů. Vizemi oborů zaměřených na zdravotně-sociální péči nebo mezináboženskou a mezikulturní komunikaci a další tak zvané měkké dovednosti chtěl především otevřít debatu nad tím, jak může teologická fakulta dále obohatit studijní nabídku Univerzity Palackého.

V závěru zasedání se slova chopil rektor olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře Pavel Stuška, s nímž vedení fakulty připravuje novou koncepci výuky pastorální teologie.

K dalšímu jednání se Akademický senát CMTF sejde 12. června. 

Zpět