Tři evropské univerzity nabídnou magisterský program zaměřený na geoinformatiku

Ilustrační foto: Viktor Čáp
úterý 11. prosinec 2018, 13:00 – Text: Šárka Chovancová

Na geoinformatiku a dálkový průzkum Země je zaměřen nový dvouletý magisterský program, který je součástí společného projektu Copernicus Master in Digital Earth (CDE), na němž se podílí University of Salzburg, University of South Brittanny a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého.

„Ke studiu navazujícího magisterského programu bude v projektu CDE každoročně udělováno 13 až 16 stipendií, avšak lze studovat i jako samoplátce. Toto společné studium nabídne vynikajícím kandidátům cestu ke vzdělávání v pokročilé geoinformatice, která naplňuje mise a cíle programů Copernicus a Digital Earth," uvedl vedoucí katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty Vít Voženílek.

Hlavním zaměřením studijního programu Master of Science v CDE bude v počátečních fázích studia vytvoření silného společného základu a klíčových kompetencí v oboru zpracování digitálních prostorových dat. První dva semestry studenti absolvují na katedře geoinformatiky salcburské univerzity. Poté si se pro závěrečný ročník a zpracování diplomové práce přemístí za specializací na partnerské univerzity, a to buď do Vannes ve Francii na University of South Brittanny (zaměření GeoDataScience)nebo do Olomouce na přírodovědeckou fakultu (zaměření Geovisualization). Odměnou za absolvované studium jim bude diplom ze dvou univerzit - ze Salcburku a podle specializace z Vannes nebo Olomouce.

Projekt CDE je součástí programu Erasmus + a reaguje na vysokou poptávku po kvalifikovaných specialistech zaměřených na geoinformatiku. Přihlášky a žádosti o stipendia pro akademický rok 2019/2020 budou uchazečům nabídnuty již v akademickém roce 2018/2019.

Konsorcium se nyní skládá ze tří univerzit v Česku, Rakousku a Francii, které nabízejí studium Double degree, a několika přidružených partnerů v USA, Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Indii a Thajsku. Univerzity v Salcburku, Vannes a Olomouci poskytují své výzkumné kapacity a garantují výuku. Firemní a akademičtí partneři pak zajistí stáže a firemní stipendia. UNIGIS International má na starost podporu studentů ve formě stipendií.