V soutěži Hýčkejte svou Přírodu se rozdělilo 83 tisíc korun

Účastníci soutěže, děkan Martin Kubala, proděkani Miloslav Dušek a Karel Hron
Foto: Šárka Chovancová
pátek 14. prosinec 2018, 13:00 – Text: Šárka Chovancová

Velmi dobrou úroveň měl letošní ročník soutěže Hýčkejte svou Přírodu. Dokazuje to i rozhodnutí hodnotící komise, která nestanovila pořadí a ocenila všechny přihlášené projekty. Do propagace přírodovědecké fakulty, oživení sportovního, společenského a kulturního dění na fakultě se zapojilo deset studentů.

Mezi přihlášenými projekty byly například propagační infografická brožura "Jak na Přírodu", akce Plastopad zaměřená na omezení produkce odpadu, exponát umožňující interaktivní výuku pomocí Šlírovy optiky, hmyzí hotely či pěší a turistické okruhy kolem přírodovědecké fakulty.

Hned dvěma nápady přispěl k propagaci přírodovědecké fakulty student 1. ročníku doktorského studia obor Geoinformatika-kartografie Jakub Koníček. „Mým prvním počinem byla brožura "Jak na Přírodu", na které jsem v rámci diplomové práce pracoval asi dva roky. Tím druhým byl pak propagační materiál Návaznost studijních oborů na přírodovědecké fakultě, který ještě není úplně hotový."

S projektem Plastopad se soutěže zúčastnila Helena Škrdlíková z katedry environmentálních a rozvojových studií. „Plastopad jsme dělali společně s iniciativou Udržitelný Palacký. Byla to taková informační kampaň, jak může člověk snížit produkci odpadu ve svém životě," uvedla studentka.

Podle děkana přírodovědecké fakulty Martina Kubaly se v soutěži Hýčkejte svou Přírodu sešly výborné projekty. „V letošním roce jsme se rozhodli, že nestanovíme pořadí, protože odměnu si zaslouží všichni. U všech zúčastněných si cením toho, že jsou ochotni nezištně udělat něco pro své okolí a zvelebovat ho," řekl děkan.

Soutěž se na přírodovědecké fakultě uskutečnila posedmé. Mezi soutěžící bylo rozděleno 83 tisíc korun. Cílem projektu je motivovat studenty k nápadům, které mohou přispět ke zviditelnění fakulty či popularizaci některého z přírodovědných oborů.