Volby nanečisto. Seznamte se se systémem pro elektronické volby do Akademického senátu UP

Repro: Žurnál UP
čtvrtek 7. květen 2020, 16:32 – Text: (red)

Poprvé v historii Univerzity Palackého se volby do Akademického senátu UP uskuteční výhradně elektronicky. Nové senátory z řad všech fakult na funkční období 2020–2023 si bude akademická obec volit online ve dnech 19.–25. května. Zároveň se stejným způsobem budou konat také volby do fakultních senátů na FTK, PřF a PdF. Protože se pro většinu členů akademické obce jedná o novinku, hlavní volební komise pro volby do AS UP se ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky UP rozhodla uspořádat od 8. do 11. května „volby nanečisto“, ve kterých si budou moci voliči vyzkoušet volební aplikaci.

Pozitivní zkušenost s online volbami do fakultních senátů už mají na FF a CMTF. Elektronické volby do tzv. „velkého senátu“ souběžně s volbami do tří fakultních senátů jsou však svým objemem a rozsahem v tomto ohledu unikátní a Centrum výpočetní techniky UP, které elektronické volby technicky zajišťuje, se rozhodlo volební aplikaci otestovat za plného provozu s účastí voličů. Především proto, aby se voliči s podobou a funkcemi volební aplikace mohli seznámit a při volbách samotných se pak v systému snadno orientovat.

Zapojit se mohou všichni, kdo mají právo volit ve volbách do AS UP a pro něž je elektronické hlasování novinkou. Kdo je připraven, není překvapen. Volby nanečisto proběhnou na stránkách nasevolby.upol.cz ve dnech 8.–11. 5. Přihlašování do nich probíhá pomocí stejných přihlašovacích údajů jako do Portálu UP.

Práce ve volební aplikaci je intuitivní a nevyžaduje žádné speciální znalosti. V případě potřeby je navíc možné využít návodu na UP Wiki.

Případné připomínky technického rázu lze adresovat Tomáši Babůrkovi z CVT (tomas.baburek@upol.cz), připomínky organizační pak k rukám předsedy Hlavní volební komise Janu Strojilovi (jan.strojil@upol.cz).

Osm otázek a odpovědí k online volbám do AS UP

Jakou techniku potřebuju k elektronickým volbám?

Stačí vám libovolný stolní počítač nebo notebook s připojením k internetu a s aktuálním internetovým prohlížečem. Doporučujeme použít např. prohlížeč Chrome nebo Firefox.

Můžu volit z mobilu?

Ano, volební aplikace je upravena i pro mobilní zařízení se systémem Android i iOS.

Potřebuju nějaký speciální program. Musím něco instalovat?

Žádný speciální program není potřeba. Stačí si otevřít webové stránky nasevolby.upol.cz a pustit se do hlasování.

Jak bude ověřena má identita?

Vaši identitu ověříme jednoduše, a sice standardním způsobem pomocí zadání přihlašovacích údajů, které používáte také pro vstup do Portálu UP, STAGu, Moodlu, OBD aj. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, obraťte se prosím co nejdříve na správce počítačové sítě.

Jak zabráníte tomu, abych nehlasoval(a) dvakrát?

Elektronický systém je nastaven tak, že vás ke dvojímu hlasování nepřipustí. Eviduje, který volič hlasoval a v jakou dobu, a poté mu přístup k dalšímu hlasování znemožní. Je to obdobné, jako když si při listinných volbách vaše jméno odškrtne volební komise v seznamu.

Můžu volit pomocí UPlikace?

Ne, UPlikace slouží pro přístup ke studijní agendě a s volbami nijak nesouvisí.

Kdy bude možné začít volit?

Virtuální volební místnosti pro hlasování do „velkého“ Akademického senátu UP se v aplikaci otevřou v úterý 19. 5. 2020 přesně v 0:00. Volby do jednotlivých fakultních senátů jsou nebo teprve budou stanoveny jednotlivými fakultami, jejich start by ale měl být současně s volbami do „velkého“ senátu.

Jak je zajištěna bezpečnost voleb?

V oblasti bezpečnosti se CVT soustředilo zejména na dva aspekty: na zabránění manipulace s výsledky voleb a na zajištění tajnosti volby. Manipulace s výsledky voleb je znemožněna maximální možnou provázaností dat pomocí kontrolních součtů. Jakákoli manipulace s daty (např. s volebními lístky nebo seznamy voličů) by znamenala porušení této integrity a byla by ihned zřejmá. Zajištění utajení hlasování je pak řešeno nasazením pokročilých silných kryptografických technik. Klíč k přečtení hlasů, a tím možnosti vyhodnocení voleb bude mít „v ruce“ pouze volební komise. Na rozdíl od jiných systémů tak ani správci IT nebudou moci zjistit žádné informace – v databázi najdou jen nečitelná zaheslovaná data. Kromě těchto zcela mimořádných opatření pochopitelně aplikujeme všechny další standardní nástroje pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.

 

Zpět