Zaměstnanci a studenti PřF připravili nadílku pro děti z Klokánku

Vedoucí olomouckého Klokánku Šárka Kupčáková a děkan PřF Martin Kubala.
Foto: Martina Oulehlová
středa 19. prosinec 2018, 15:00 – Text: Šárka Chovancová

Přírodovědecká fakulta uspořádala sbírku nazvanou Vánoční jízda dětem, která se konala pod záštitou děkana fakulty Martina Kubaly. Děti z olomouckého Klokánku, pro které byla sbírka určena, se pod vánočním stromečkem dočkají plyšových hraček, společenských her, knížek, výtvarných potřeb, jízdenek nebo vstupenek do interaktivního muzea Pevnost poznání.

„Díky štědrosti zaměstnanců, studentů a sponzorů budou mít děti opět bohaté Vánoce. Kromě už uvedených věcí, bude velkou pomocí také darovaná kosmetika, plenky, trvanlivé přesnídávky, oblečení a kvalitní obuv, kterou nezbytně potřebují. Do Klokánku poputují i jednorázové jízdenky na městskou hromadnou dopravu, kterých se vybralo opravdu hodně," uvedla organizátorka Martina Oulehlová.

Výtěžek sbírky předal osobně děkan fakulty vedoucí olomouckého Klokánku Šárce Kupčákové. „Těší mě, že se do sbírky, mimo pravidelných sponzorů, zapojili i zaměstnanci a studenti přírodovědecké fakulty. Projevili nám tím svou podporu, které si velice vážím. Děkuji Martině Oulehlové za pořádání akce, panu děkanovi za záštitu a všem, kteří se na ní podíleli," dodala.

Děti z Klokánku se dočkaly také bohaté Mikulášské nadílky, kterou pro ně rovněž připravili zaměstnanci a studenti přírodovědecké fakulty. „Jsem rád, že je mezi námi tolik lidí, kterým nejsou lhostejné osudy dětí, které pomoc potřebují. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili."

Vánoční sbírku pro děti z Fondu ohrožených dětí pořádá přírodovědecká fakulta už od roku 2008. Letos se do ní zapojilo 14 sponzorů. Cílem fondu je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče.