11. ročník celostátního kola soutěže Student a věda: Lingvistika

Foto: archiv katedry bohemistiky FF UP
Monday 13 June 2022, 10:04

První den konference Mladých lingvistů patří už tradičně také celostátnímu kolu soutěže Student a věda: Lingvistika. Ani tento ročník nebyl výjimkou, i když do určité míry vlastně letošní setkání trochu výjimečné bylo. Zejména proto, že jsme 16. května po dvou letech nepotřebovali počítače, mikrofony ani sluchátka, konečně jsme totiž mohli pozvat studenty z různých filologických pracovišť napříč Českou republikou přímo do historických prostor naší Filozofické fakulty UP.

Hlavním úkolem soutěžících je představení vlastního výzkumu před odbornou porotou. Letos v ní zasedla doc. Ivana Bozděchová a dr. Martin Janečka z Univerzity Karlovy, Univerzitu Palackého zastupoval doc. Karel Komárek a předsedkyní komise byla i letos stejně jako každý rok dr. Lucie Jílková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd.

Po dlouhém zvažování se porota letos rozhodla udělit dokonce dvě první místa. Na první příčce se umístily Lucie Jarůšková z Univerzity Karlovy s příspěvkem „Vliv bilingvismu na jazykově podmíněné sociální preference u dětí“ a Libuše Kormaníková reprezentující domovskou Univerzitu Palackého, která zpracovala téma „Rozpoznávání ironie v textu slyšícími dětmi a dětmi se sluchovým postižením“. Druhé místo obsadila Karolína Svatoňová, taktéž z Univerzity Karlovy, která představila svou práci na téma „Dialekty Nové Anglie a jejich historický vývoj na pozadí britského vlivu“. Všechny vítězné příspěvky budou publikovány ve sborníku konference Mladých lingvistů.

Soutěž Student a věda: Lingvistika není jen soutěží, je zároveň příležitostí k setkání a živé rozpravě nad zajímavými lingvistickými tématy. Nejinak tomu bylo i letos. Děkujeme soutěžícím, porotě i posluchačům, výherkyním gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v budoucím výzkumu. Už teď se také těšíme na další příspěvky v příštím ročníku!

Za organizační tým Jakub Wenzel, David Lavička a Božena Bednaříková, katedra bohemistiky FF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)