Absolventi olomouckých práv uspěli v prestižní evropské soutěži

Martin Lýsek, Adam Talanda, Petr Kyselák a Jakub Spáčil (zleva) při finále v Lisabonu. Medaile jsou soutěžními rekvizitami. Foto: Archiv AT
Tuesday 8 February 2022, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Česká justice slaví úspěch na mezinárodním poli. Vděčí za to týmu složenému z absolventů olomoucké právnické fakulty. Petr Kyselák, Jakub Spáčil a Adam Talanda přivezli 4. místo z prestižní argumentační soutěže Themis 2021. Do finále, které se konalo v Lisabonu, se probojovalo osm týmů z celé Evropy.

Soutěž pořádaná Evropskou justiční vzdělávací sítí je určena justičním čekatelům, asistentům soudců a budoucím státním zástupcům. Celá se koná v angličtině. Všichni tři členové úspěšného českého týmu se znají už z dob magisterského studia na olomoucké právnické fakultě. Petr Kyselák, justiční čekatel u Okresního soudu v Šumperku, a Jakub Spáčil, justiční čekatel u Okresního soudu v Novém Jičíně, navíc nyní studují v Olomouci doktorský program. Adam Talanda, soudce Okresního soudu v Přerově a odborný asistent na PF UP, má doktorát již zdárně za sebou. K úspěchu českého týmu výrazně pomohl Martin Lýsek, předseda senátu olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě a také absolvent olomouckých práv, který přijal funkci týmového tutora.

Český tým se dostal do finále poté, co zvítězil v jednom ze čtyř semifinálových kol. Do Lisabonu se dále probojovali mladí právníci z Portugalska, Německa, Rumunska, Bulharska, Francie a dva týmy ze Srbska. Pořadatelé jako téma pro finále zvolili Přístup ke spravedlnosti. Soutěžící nejprve museli odevzdat písemnou práci, poté se utkali ve fiktivním soudním procesu. Jejich výkony posuzovala odborná porota, které předsedala Francoise Tulkens, někdejší místopředsedkyně Evropského soudu pro lidská práva a profesorka univerzity v Louvain.

„Finále soutěže bylo náročné na orientaci v aktuální judikatuře Evropského soudu pro lidská práva týkající se práva na spravedlivý proces zakotveného v čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a případně též v judikatuře Soudního dvora Evropské unie týkající se téhož práva na spravedlivý proces zakotveného v čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie. To vše je samozřejmě dostupné především v angličtině a také v angličtině jsme pak museli být schopni ústně i písemně formulovat své závěry týkající se zadaných soutěžních případů,“ popsal za úspěšný tým Adam Talanda. Porota hodnotila nejen kvalitu právních úvah a argumentů, ale také schopnost prezentovat závěry. „V tom nám nepochybně pomohla naše zkušenost doktorandů a přednášejících na olomoucké fakultě. Na obtížnosti pak přidával také časový limit šesti hodin pro sepsání písemné práce,“ doplnil Adam Talanda.

S kolegy se shodli, že soutěž pro ně byla obrovskou zkušeností. „Bylo zajímavé potkat se s kolegy z ostatních států Unie a porovnat například i náročnost přípravy na funkci soudce. Aplikací principů práva na spravedlivý proces jsme si pak ověřili, že zakotvení základních práv na úrovni mezinárodních dokumentů není pouhým akademickým závěrem, ale skutečně se týká každodenního fungování soudnictví, neboť my všichni při své práci na právo na spravedlivý proces denně narážíme,“ řekl Petr Kyselák.

Podle tutora Martina Lýska byl český tým oceněn za originalitu, odbornou úroveň i schopnost reagovat na otázky. „Z mého pohledu kolegové více než obstáli a výsledné čtvrté místo je třeba hodnotit v celoevropské konkurenci jako dobrý výsledek.“

Slova uznání teď putují k mladým právníkům z nejrůznějších stran. „Jde o nepochybný osobní úspěch všech výše jmenovaných soutěžících, ale jde zcela jistě i o úspěch české justice, která se tak velmi dobře prezentovala na mezinárodním poli. Tím spíše, že se jedná o osoby, které se na své působení v řadách soudců teprve připravují, případně jsou na samém počátku své soudcovské kariéry,“ sdělil pro Českou justici předseda Krajského soudu v Ostravě Petr Novák. Čestného uznání se všem jmenovaným dostalo i z rukou vedení Justiční akademie v Kroměříži.

Pyšná je na své absolventy olomoucká fakulta. „S ohledem na složení týmu není jeho úspěch vlastně až tak překvapivý, protože jde o špičkové profesionály, kteří své kvality dlouhodobě prokazují při různých příležitostech. Těší mne, že fakulta díky propracovanému systému propojování znalostních a dovednostních vzdělávacích cílů vypouští do světa takto komplexně vybavené absolventy. Tento vynikající výsledek bude skvělou motivací pro další generaci studentů k zapojení do mezinárodních moot courtových soutěží. Zároveň se tím otevírá skvělá příležitost nabyté zkušenosti zúročit při jejich přípravě,“ řekl Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy PF UP.

„Úspěch nás těší a jsme rádi za slova uznání od zkušenějších kolegů. Účastí v soutěži jsme především sami sobě dokázali, že jsme schopni udělat něco i nad rámec svých běžných pracovních povinností a že jsme schopni kvalitně řešit složité právní problémy, navíc v cizím jazyce,“ zhodnotil za tým Jakub Spáčil.

Prestižní soutěž Themis se koná nepřetržitě od roku 2006. Podrobné informace o ní jsou zveřejněny na webu Evropskou justiční vzdělávací sítě.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)