Absolventi: Titul z olomoucké právnické fakulty je pro praxi velmi dobrá značka

Absolventské setkání se uskutečnilo 23. února.
Foto: Katka Vavřinová a Eva Hrudníková
Tuesday 5 March 2024, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

„Vítejte na právnické fakultě v Olomouci, vítejte doma.“ Touto větou začala svůj proslov Naděžda Šišková z katedry mezinárodního a evropského práva, když mluvila k absolventům navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Právnická fakulta je pozvala, aby společně oslavili „plnoletost“, 18. narozeniny tohoto oboru.

První studenti nastoupili do oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo v září 2006. K dnešnímu dni má obor na 360 absolventů a od akademického roku 2022/2023 jsou uchazeči přijímáni do nově akreditovaného programu Evropské právo a politiky EU.

„Vaši účast, milí absolventi, na tomto setkání si vysvětluji i tak, že rádi vzpomínáte na studium u nás, což je pro mě velkým potěšením. Děkuji všem, kteří tento specifický a užší obor na fakultě zakládali – docentu Vlastimilu Fialovi a docentce Naděždě Šiškové, všem vyučujícím z katedry mezinárodního a evropského práva a z katedry politologie a společenských věd. Přeji vám, aby se vám dařilo při vaší práci, abyste využili vše, co jste se na fakultě naučili. Ať se vám daří i v soukromém životě,“ řekl absolventům Václav Stehlík, děkan fakulty.

S poděkováním absolventům za to, že si před lety vybrali právě obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo, se přidal Vlastimil Fiala, který stál u zrodu oboru a byl jeho prvním garantem. Ve svém proslovu vzpomněl na získání akreditace, zahájení výuky, proměnu akademického sboru nebo zmínil absolventské statistiky. Připomněl i důležité osobnosti, vyučující, kteří byli nebo jsou s oborem spojeni: Roberta Zbírala, Petru Měšťánkovou, Pavla Hlavinku, Martina Fafejtu, Pavla Šaradína, Ondřeje Filipce, Janu Bellovou, Lenku Holou nebo Lucii Tungul.

„Při vzniku oboru byla řada z nás skeptická, zda se vše povede. Nicméně roky ukázaly, že obavy byly zbytečné. Dnes má program, který je založen na unikátním propojení evropského práva a politologie, na tři sta šedesát absolventů a funguje na novém, posíleném základě. Jsme hrdí, že jste se úspěšně uchytili na pracovním trhu,“ vzkázala absolventům Naděžda Šišková, současná garantka programu, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při PF UP a předsedkyně České asociace pro evropská studia. Současně připomněla možnost, který tento program studentům nabízí, a to je získání i druhého diplomu v rámci double degree spolupráce s Paris-Lodron Universität Salzburg.

Narozeninové setkání si nenechalo ujít na padesát absolventů. „Na fakultu mě táhly hlavně pozitivní vzpomínky na studium a možnost potkat se s kolegy a vyučujícími. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že titul z olomoucké právnické fakulty je velmi dobrá značka. Navíc odborníků na tuto oblast není mnoho, pro nastartování kariéry je to skvělý obor a čím dál perspektivnější,“ řekl Martin Mihula, který pracuje pro Národní bezpečnostní úřad. Mezi zaměstnavateli, které absolventi při setkání uváděli, byla například ministerstva, krajské úřady, magistráty, univerzity, unijní instituce, soukromé firmy, Celní správa ČR nebo Armáda ČR.

Videosestřih ze setkání najdete na fakultním YouTube kanále.

Navazující prezenční magisterský program Evropské právo a politiky EU je moderní studijní program, který představuje nejširší nabídku výuky evropského práva v českém a slovenském prostředí. Standardní doba studia je dva roky. Přihlášky ke studiu pro nadcházející akademický rok jsou přijímány do 15. března. Přijetí je podmíněno předchozím absolvováním některého typu bakalářského nebo magisterského studia a úspěšným zvládnutím přijímací zkoušky.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)