Absolventi v Olomouci dokázali, že stále platí: Jsme UP

Absolventi zase na univerzitě.
Fotogalerie: Milada Hronová, Ivana Pustějovská, Martin Višňa a Šárka Chovancová
Sunday 9 September 2018, 1:00 – Text: I. Pustějovská, M. Hronová, M. Višňa, Š. Chovancová

Praha, Opava, Ostrava, Prostějov, Krkonoše a samozřejmě Olomouc. To je jen namátkou několik míst, odkud přijeli na sobotní Absolventské setkání Univerzity Palackého její bývalí studenti. Nedočkavé skupinky postávaly na Zbrojnici UP už před desátou hodinou, kdy oficiálně začínal program. Jako úplně první si přišla pro svou registrační kartičku Jiřina Lavičková z Kostelce. Absolventka angličtiny a češtiny na filozofické fakultě se těšila na setkání s přáteli a na prohlídku důvěrně známých míst.  Stejně jako dvě tisícovky dalších absolventů, kteří přijeli navštívit svou alma mater.

„Jsem s univerzitou stále v kontaktu, byla jsem i na prvním setkání před dvěma lety. Univerzita i Olomouc se mi moc líbí, mám radost, když vidím, jak se změnily od dob našich studií v padesátých letech. Tehdy třeba Tereziánská zbrojnice, kde teď stojíme, měla okna zatlučená prkny, na Wurmovce, kde jsme studovali, jsme se skoro báli. To se opravdu nedá s dneškem vůbec srovnat. Moc se mi tady líbí. Těším se na knihu profesora Jařaba, jsem jeho spolužačka,“ svěřila se sympatická dáma z Kostelce.

Přijeli z celé země

Přivstat si musela Drahomíra Vaňková, která se vypravila na návštěvu své alma mater z Opavy. „Studovala jsem na přírodovědecké fakultě biologii a tělesnou výchovu. Těším se na kamarádky, poprvé se půjdu podívat na novou přírodovědu, ještě jsem tam nebyla,“ chystala se někdejší kantorka z  obchodní akademie.

Z Ostravy přijela Barbora Moravcová. Promovala v roce 2009, takže spíše než na vzpomínání se těšila na setkání se známými. „Studovala jsem filozofii a divadelní vědu. Těším se, že někoho potkám, že si užiju tu atmosféru, prohlédnu si opravenou fakultu. Vracím se sem ráda,“ přiznala.

Během dne se nádvoří zbrojnice zaplnilo skupinkami absolventů a absolventek z různých fakult a různého věku, kteří se zdravili, fotografovali, vzpomínali. Třeba na to, že zrovna na univerzitě se zrodilo jejich přátelství. Jako v případě Julie Neuwirthové z Kopřivnice a Ivany Knausové z Olomouce. Absolventky andragogiky na filozofické fakultě se usadily na Lavičku Václava Havla a u skleničky červeného probíraly, co je nového. „Je tady krásně, vyšlo nám počasí. Půjdeme se podívat na zrekonstruované prostory filozofické fakulty, určitě zajdeme na parkánové zahrady,“ plánovaly.

Byli jsme a jsme: UP

Studium spojuje lidi z různých koutů země a jejich vazba navzdory vzdálenosti a různým profesním zkušenostem přetrvává i po letech.  Jako v případě dvou absolventek přírodovědecké fakulty. „Absolvovala jsem optiku, jemnou mechaniku. Tehdy byly umístěnky, takže jsem se dostala do Meopty Přerov ´prohánět paprsky´ v rámci vojenského programu. Po roce jsem mohla odejít a zamířila jsem do automatizace a řízení kancelářských strojů do Ostravy, později jsem působila na Vysoké škole báňské a také na zdejší Moravské vysoké škole, jejíž jsem emeritní rektorkou,“ shrnula svou profesní kariéru Eva Grublová. „Já absolvovala učitelství fyziky a chemie. Jsem z Krkonoš a celý život jsem učila ve Vrchlabí na gymnáziu. Jezdím sem ráda, protože na studentské roky člověk nikdy nezapomíná,“ dodala její kamarádka Eva Sasková.

Mnozí absolventi přišli i s dětmi a využili stánku Pevnosti poznání, kde se ukazovaly vědecké pokusy. Například Kateřina Matějková a Alena Nováčková, spolužačky z pedagogické fakulty, kde vystudovaly češtinu a občanku, vzaly na prohlídku památek i univerzity děti.  Společně pak zamířili za lektorem z Pevnosti poznání, který jim předvedl, že oheň nemusí pálit. Odvahu vyzkoušet si jeho pokus na vlastní kůži nakonec neměly děti, ale jedna z maminek.

S malým synem byl na nádvoří i Michal Sedláček. „Jsem absolvent pedagogiky i doktorského studia, s univerzitou jsem stále v těsném kontaktu,“ usmíval se a využil speciální fotobudku před stěnou s logem UP.  Malý Michael pak jako možný budoucí absolvent ukázal, jak vypadá opravdové nadšení z absolventského dne.

Absolventi si užívali program na zbrojnici, kde jim hrál DJ, mohli zajít na komentované prohlídky, ta úplně první byla ve Vydavatelství UP, které zájemcům představila jeho ředitelka Hana Dziková.  V 15 hodin je pak spolu s emeritním rektorem Josefem Jařabem přivítali prorektorka Hana Marešová a prorektoři Jiří Lach, Petr Bilík a Martin Kudláček.

Mikrobus na fakulty, promoce na přírodovědecké fakultě

Program byl i na fakultách, k nimž se mohli absolventi pohodlně dostat díky speciálnímu mikrobusu.  „Vystoupíme u zbrojnice, tam se zaregistrujeme a pak se dohodneme, jak ten den strávíme. Na srazu UP jsme byli i v roce 2016. Určitě se půjdeme podívat do nové budovy přírodovědecké fakulty, my jsme studovali ještě ve starých prostorech na třídě Svobody,“ chystal se Antonín Pazdera, absolvent jemné mechaniky a optiky přírodovědecké fakulty z Bohumína. Prvním univerzitním spojem se svezl ke zbrojnici se spolužákem Tomášem Losem, který do Olomouce dorazil z Prahy. Ze Zlína přijela na svou alma mater do Olomouce i Miloslava Nováková, absolventka stomatologie. „Nedomlouvala jsem se s nikým, ale těším se na všechny, které potkám.“ 

Fakulty povětšinou připravily komentované prohlídky. Na lékařské například na početnou skupinu zájemců čekal děkan Milan Kolář. „Rád bych vám představil historii i současnost fakulty a ukázal naše pracoviště,“ pozdravil absolventy a provedl je po nových i starých Teoretických ústavech.

Desítky lidí se vydaly i na komentovanou prohlídku nově opravených budov filozofické fakulty, kde jim průvodkyní byla tajemnice Jiřina Menšíková. Profesor Jiří Fiala zase zavedl absolventy do pracovny rektora a slavnostního sálu.

Fakulta tělesné kultury nabídla absolventům možnost podívat se do prostor Aplikačního centra BALUO. Mezi těmi, kteří do Neředína vyrazili, byl Pavel Matuška ze středočeských Sedlčan, jeden z prvních studentů samostatné fakulty. Promoval v roce 1996. „Na studentská léta mám nejlepší vzpomínky, byli jsme dobrý ročník a mimo jiné jsme se tu seznámili s manželkou, která absolvovala na právnické fakultě,“ uvedl Matuška. „Na právech měla tehdy fakulta tělesné kultury děkanát a pamatuji si, že jako studenti jsme byli neustále v teplákách, s batohem a někde na cestě. Myslím si, že současní studenti to mají lepší, když mají výuku koncentrovanější v Neředíně. My sem ke konci studia jezdili na výuku také, ale vybavuji si tu vybydlené baráky, ruiny, nepořádek, jsem mile překvapen, jak to tu vypadá teď. A moderní BALUO je pro fakultu jistě přínosné,“ porovnával se vzpomínkami Pavel Matuška.

Přírodovědecká fakulta spojila absolventský den se stříbrnou promocí, která byla poprvé pojata jako open air akce. Na sedmdesát bývalých studentů složilo promoční slib v prostorách za hlavní budovou. Stříbrnými absolventy se stali po 25 letech, studium ukončili v roce 1993. „Bylo to skvělé! Na jednu stranu fakulta promoce pojala vážně, na druhou neformálně, což se mi moc líbilo. Všem studentům toto úžasné prostředí závidím a jsem opravdu velmi hrdá, že jsem absolventkou přírodovědecké fakulty. Těším se na další setkání,“ uvedla Dagmar Tobolová z Frýdku-Místku, absolventka oboru Matematika-fyzika.

Křest vzpomínek Josefa Jařaba, koncerty na nádvoří

Publiku ve zcela zaplněné aule filozofické auly představil emeritní rektor UP Josef Jařab svou knihu vzpomínek Rektorská rozpomínání. Křest uvedl prorektor Jiří Lach, který vyzdvihl roli Josefa Jařaba v novodobé historii univerzity: „Josef Jařab je definiční postava. Můžeme s ním polemizovat, můžeme s ním nesouhlasit, ale nemůžeme pominout jeho význam,“ řekl prorektor, podle něhož právě Josef Jařab určil schéma dalšího rozvoje univerzity.

Profesor Jařab svou knihu, kterou vydalo Vydavatelství UP, charakterizoval jako vzpomínky. „Hledal jsem v paměti chvíle, které stojí za to, aby nebyly zapomenuty,“ vysvětlil a dodal, že knížka, kterou po skončení večera také desítkám zájemců podepisoval, je jeho „interpretace Sametové revoluce na Univerzitě Palackého.“  

Večer patřil na nádvoří zbrojnice koncertu písničkářky Terez Wrau. Na úplný závěr připravila Audiovizuální produkce UP speciální projekci – po zdech setmělé zbrojnice se roztančila baletka a připomenula tak vedle motta letošního setkání „Jsme UP“ především genia loci – města u univerzity.

„Jsme velmi spokojeni, že naše pozvání přijalo tolik absolventů a že se jim program líbil. Jsme rádi, že mnozí dorazili s celými rodinami a ukázali svým blízkým, nejen to, kde studovali, ale i to, jak se jejich alma mater změnila. Absolventi jsou důležitou součástí naší univerzity a péče o ně patří k našim prioritám. Děkuji všem, kteří vážili cestu a přijeli za námi,“ řekla Eva Blažková z Konferenčního servisu Univerzity Palackého.

 

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)