Absolventka bohemistiky získala Cenu Josefa Hlávky

Na snímku Pavla Hartmanová, laureátka ceny Ceny Josefa Hlávky.
Foto: archiv P. Hartmanové
Tuesday 6 December 2022, 9:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila letošní Cenu pro nejlepší studenty a absolventy vysokých škol a mladé talentované badatele také Pavle Hartmanové, absolventce katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP.  Ve své badatelské práci se zaměřuje na digitální literaturu.

Cena Josefa Hlávky je oceněním výjimečných schopností a tvůrčího myšlení, které její laureáti ve svém oboru prokázali.

„Pro mě to znamená především ocenění mé dosavadní práce a studijních výsledků. Cenu vnímám jako potvrzení smyslu toho, co dělám, a zúročení dosavadního nasazení,“ uvedla Pavla Hartmanová, která nyní působí v Akademii věd České republiky.

Její disertační práci s názvem Digitální literatura sociálních médií, v níž prezentuje možný metodologický přístup dovolující uchopit literaturu sociálních médií jako soubor platforem s rozdílnými technickými parametry, uživatelskými aktivitami a vloženými obsahy, vydalo Vydavatelství FF UP v roce 2021 knižně.

Na Univerzitu Palackého vzpomíná laureátka prestižního ocenění veskrze pozitivně. I když ji nominovala Akademie věd ČR, je přesvědčena, že lví podíl na tom, kde nyní je, má právě Univerzita Palackého.

„Studovala jsem na její filozofické fakultě velmi ráda. Byla jsem nadšená ze synergie mezi studenty a městem, jejímž výsledkem byla úžasná atmosféra, která podněcovala k zapojení studentů do kulturního dění a k vzájemnému setkávání. To bylo velmi obohacující. Na katedře bohemistiky jsem se setkala s výjimečnými pedagogy, kteří mě motivovali pokračovat v ne vždy lehké cestě, ať už v případě magisterského nebo doktorského studia. Jejich víra v mé schopnosti mi dodávala odvahu si věřit a stát si za svými myšlenkami. Bylo to formující životní období, na které budu vzpomínat celý život,“ dodala Pavla Hartmanová, která se do Olomouce ráda vrací a k Univerzitě Palackého se hrdě hlásí.

Každoročně Cenu Josefa Hlávky uděluje nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Je určena nejlepším studentům, studentkám, absolventům a absolventkám pražských veřejných vysokých škol, brněnského VUT a dále mladým talentovaným badatelům a badatelkám Akademie věd ČR do 33 let. Je určena těm, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)