Akademici a studenti lékařské fakulty diskutovali s děkanem a jeho hosty

Děkan Milan Kolář přivítal akademickou obec lékařské fakulty ve Velké posluchárně Teoretických ústavů.
Foto: Velena Mazochová
Saturday 18 March 2017, 8:30 – Text: Velena Mazochová

Aktuální témata k chodu lékařské fakulty i seznámení s jejími úkoly a výhledy pro další období nabídlo setkání, na kterém se s akademickou obcí sešli děkan Milan Kolář, proděkan Jiří Ehrmann a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Prostor pro informace a diskuzi připravili již tradičně členové Spolku mediků LF. 

„Beru to jako přátelské setkání, na kterém bychom mohli vyslechnout vaše názory a diskutovat na konkrétní témata,“ uvedl v úvodu děkan Milan Kolář. Za jedno z nejdůležitějších témat označil vládní návrh zákona, podle nějž by se od příštího roku měly současné fakultní nemocnice přeměnit na novou právní formu univerzitních nemocnic. 

„Zákon o univerzitních nemocnicích změní organizaci zdravotnictví na další desítky let,“ řekl Milan Kolář, který novou zákonnou úpravu představil. Jak zdůraznil, vedení fakulty i olomoucké fakultní nemocnice navrhovanou transformaci pokládá za dobrý krok ke stabilizaci vzájemných vztahů a k rozvoji kvalitnější nemocniční péče. „Z pohledu mého i z pohledu ředitele fakultní nemocnice máme v současné době velmi nadstandardní, přátelské a fungující vztahy. Navrhovaný zákon je umožní postavit na solidní a rozumný základ,“ zdůraznil děkan. Upozornil zároveň, že univerzitní nemocnice by měly vzniknout jako samostatné organizace sui generis a navzdory názvu nebudou součástí univerzit. Ty však, stejně jako příslušné fakulty, budou mít možnost výrazně ovlivňovat například podobu organizační struktury i vznik nebo rušení jednotlivých pracovišť univerzitních nemocnic.

Další informace děkana se týkaly dosavadních jednání zástupců lékařských fakult s ministerstvy zdravotnictví a školství, zejména v souvislosti s požadavkem na zvýšení počtu mediků. Měl by se tak zmírnit dopad nedostatku lékařů na české zdravotnictví. „Ministr zdravotnictví nás požádal o navýšení o patnáct procent, otázka ale zní, jak to máme financovat. Jak víte, na to, abychom v současné době mohli připravovat další generace českých lékařů, si musíme vydělat, protože státní dotace nám pokrývá maximálně šedesát procent skutečných nákladů. Podobné je to i na ostatních lékařských fakultách. Zvládáme to díky partnerství s fakultní nemocnicí, anglickým studijním programům i dalším aktivitám a z velké části i díky velkému pracovnímu nasazení akademických pracovníků a zaměstnanců fakulty. Ale naše schopnost vydělávat je napnutá k prasknutí,“ zdůraznil děkan. Upozornil zároveň na blížící se období tvorby rozvrhů a sylabů pro příští akademický rok. „V současné době se v této věci ale de facto neděje nic. Přitom nám běží čas, a představa, že něco podstatného doděláme v květnu, v červnu nebo v červenci, je dosti problematická.“ 

K tématům setkání a následným diskuzím patřily také informace děkana a ředitele FNOL Romana Havlíka k otázkám stravování studentů v areálu Teoretických ústavů nebo problémy spojené s plněním studijních povinností posluchačů anglických studijních programů, které komentoval proděkan Jiří Ehrmann. Členové akademické obce se také seznámili s aktuálním vývojem absolventského programu LF a FNOL, s postupem výběrových řízení na fakultě i s očekávanými změnami její organizační struktury.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)