Akademici a studenti teologické fakulty se sešli s děkanem a jeho týmem

Se studenty a pedagogy diskutovala také proděkanka Lucie Cincialová.
Foto: Velena Mazochová
Friday 31 March 2017, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Shrnutí nejvýznamnějších událostí, úspěchů i aktuálních problémů přineslo tradiční shromáždění akademické obce teologické fakulty. Zástupci jejího vedení seznámili studenty a akademiky s výsledky práce jednotlivých úseků i s očekávanými úkoly pro nejbližší budoucnost. Na setkání navázalo jednání akademického senátu, který schválil fakultní rozpočet pro tento rok. 

Děkan Peter Tavel ve svém vystoupení shrnul důležité milníky, kterými fakulta prošla od posledního setkání akademické obce. Připomněl vytvoření nové celouniverzitní metodiky hodnocení akademických pracovníků a aktuální přípravy na změny mzdových tarifů. Za povzbudivý trend označil stabilní zájem o studium na teologické fakultě i jeho nárůst u některých oborů. „Teologie je stabilní, sociální pedagogika roste v kombinované i prezenční formě, sociální práce je také v dobré kondici,“ uvedl děkan. Pozitivní je podle něj i aktuální bilance v oblasti vědy. „Podle posledních čísel v rámci celé republiky některé univerzity slábnou, naše teologická fakulta ale v tomto srovnání vykazuje desetiprocentní nárůst,“ zdůraznil s tím, že rostoucí aktivita v oblasti vědy se promítla i do výše přidělených finančních prostředků.

 

Jeho slova potvrdil proděkan pro vědu a výzkum Vít Hušek, který ocenil zejména nárůst publikační aktivity akademických pracovníků. „Vyplatilo se nám sázet na věci, které jsou nesporné, což se týká zejména publikací – psát do časopisů, v nichž si sami rádi něco přečteme, publikovat v nakladatelstvích, jejichž knihy si se zájmem koupíme. Radost nám přináší také rostoucí grantová činnost, do níž se zapojuje stále více kolegů. Letos budeme obhajovat přibližně deset nových grantových projektů,“ uvedl Vít Hušek. Informoval zároveň, že hodnocení vědy ve výzkumných organizacích bylo pro rok 2014 právě dokončeno a pro rok 2015 by se tak mělo stát nejpozději v červnu. Podle jeho informací byla vládou schválena také nová metodika hodnocení. „Nikdo však zatím neví, jak bude fungovat, nelze z ní přesně vyčíst, co a jakým způsobem se bude hodnotit. Do konce roku by ale měla být známa potřebná upřesnění,“ doplnil proděkan.

 

Další aktuální informace i ohlédnutí za výsledky práce v rezortech pro pedagogické, studijní a zahraniční záležitosti nabídli také proděkani Petr Chalupa a Tomáš Parma. Proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání Lucie Cincialová rekapitulovala úkoly vyplývající z novely vysokoškolského zákona, informovala o nových kurzech v rámci programů celoživotního vzdělávání a seznámila s přípravou akcí v tomto roce. Zmínila zejména oslavy 300 let od započetí stavby fakultní budovy v Univerzitní ulici, organizaci tradičního Dne otevřených dveří nebo Dobročinného blešího trhu i plánované zřízení nové „denní místnosti“ pro studenty v prostorách fakulty. „Rádi bychom, aby se všechny akce a aktivity staly především příležitostí k setkávání celé akademické obce,“ zdůraznila Lucie Cincialová. 

Po setkání studentů a akademiků s vedením fakulty se uskutečnilo pravidelné zasedání akademického senátu, které mělo na programu projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti CMTF za rok 2016, Plán realizace strategického záměru CMTF na rok 2017, fakultního volebního a jednacího řádu a rozpočet fakulty pro letošní rok. S jeho návrhem seznámil tajemník Ivan Drábek, který shrnul přehled očekávaných nákladů a výnosů i skladbu jednotlivých rozpočtových kapitol a připomněl problém nedopočítaných výsledků v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Rozpočet sestavený podle základní dotace ve výši přes 42 milionů korun senátoři po krátké diskuzi schválili.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)