Akademické dožínky se i přes nepřízeň počasí vydařily

Fotogalerie: Ota Blahoušek
Tuesday 20 September 2022, 11:12 – Text: Šárka Chovancová

Oslava úrody, zasazení stromu na počest J. G. Mendela, ukázka unikátní techniky i zábava – to vše bylo součástí druhého ročníku akademických dožínek, které uspořádala katedra chemické biologie v areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci-Holici. Kromě zástupců vedení fakulty i univerzity oslavilo dožínky také několik desítek pracovníků, studentů i firem spolupracujících při vývoji nových přípravků pro regulaci růstu polních rostlin.

„K uctění 200. výročí narození J. G. Mendela, který položil základy oboru genetiky a v Olomouci studoval, vysadil děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala společně s prorektorem Vítem Procházkou strom z čeledi bobovitých. Jsme rádi, že tradice dožínek na univerzitní půdě zapustila kořeny a že v ní budeme pokračovat i v dalších letech,“ uvedl proděkan přírodovědecké fakulty Ota Blahoušek.

Součástí dožínkového programu bylo slavnostní předání dožínkového věnce i prezentace výsledků šlechtění a ošetření plodin na experimentálních plochách. Kromě speciálního dronu pro monitorování lánů s obilím si návštěvníci mohli prohlédnout také unikátní zemědělskou techniku včetně maloparcelních kombajnů, secího stroje a traktoru. Folklorní atmosféru dožínek připomnělo obilné občerstvení, koláčky, hrachová polévka nebo hrachové klobásy.

„Staří hospodáři dobře věděli, jak je důležité se zastavit, posoudit výsledky své práce a naplánovat další. Současné akademické dožínky, iniciované prorektorkou Lucii Plíhalovou, jsou příležitostí pro všechny týmy zabývající se základním i aplikovaným výzkumem prezentovat „sklizeň“ svých úspěchů. To, co mne nesmírně potěšilo, je ohromná rychlost přenosu výsledků do praxe – do sadů a na pole. A to díky dlouholeté a funkční spolupráci s převážně českými agrotechnickými firmami. Díky našim vědcům se poznání mění v konkrétní výnosy odolnějších a zdravějších plodin. Strategický dopad tohoto výzkumu je nezměrný. Řeší budoucí potravinovou soběstačnost nejen v Česku, ale i globálně,“ doplnil prorektor Vít Procházka.

Odborníci z katedry chemické biologie na polích v Olomouci-Holici pěstují pšenici, ječmen či řepku. Na těchto klíčových zemědělských plodinách průběžně zkoumají vliv nových regulátorů růstu na výnos a sledují také odolnost užitkových rostlin proti stresu způsobenému klimatickou změnou, která může v budoucnu negativně ovlivnit výnosy a kvalitu zemědělských plodin. Vědci při měřeních a analýzách získaných údajů spolupracují s Laboratoří růstových regulátorů přírodovědecké fakulty a mnoha zahraničními pracovišti včetně univerzit a výzkumných institucí v Rakousku, Švédsku nebo Spojených státech amerických.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)