AS FF zahájil debatu o učitelských oborech a učitelské způsobilosti

Foto: Vojtěch Duda
Tuesday 15 October 2019, 8:10 – Text: Milada Hronová

Poprvé ve stávajícím akademickém roce se sešel Akademický senát filozofické fakulty. Jeho senátoři se věnovali záměrům studijních programů, přijali nové složení disciplinární komise a mimo jiné i diskutovali o podmínkách, za nichž lze na filozofické fakultě získat učitelskou způsobilost.

Učitelská způsobilost je podle Radmily Prchal Pavlíčkové z katedry historie velmi důležitou součástí portfolia absolventů filozofických fakult. Na jednání senátu FF vystoupila s prezentací, z níž vyplývá, že však není vhodné zpoplatňovat možnost jejího získání.

„Srovnala jsem si podmínky, za kterých se získává pedagogická kvalifikace na filozofických fakultách v ČR a vyšel mi jednoznačný závěr, že ostatní filozofické fakulty mají akreditovány nejméně ve všech navazujících magisterských studijních programech učitelské programy. Učitelskou kvalifikaci tedy nabízejí v řádném studiu. Pouze tři filozofické fakulty v ČR získání učitelské způsobilosti nenabízejí. Naše fakulta ji nabízí za specifických podmínek. Student ji může získat v rámci kurzu Institutu celoživotního vzdělávání FF, který se realizuje u poměrně velkého počtu oborů a který je zpoplatněn. Pro dvouoborové studenty jde o částku téměř 13 tisíc korun,“ uvedla. Zdůraznila přitom zkušenost, že podmínky, za nichž studenti kvalifikaci mohou získat, jsou často i kritériem volby vysoké školy v navazujícím studiu. „Nejde o konkurenci s pedagogickou fakultou. Myslím si, že musíme reagovat na strategii ostatních filozofických fakult v naší republice. I my bychom svým posluchačům měli nabídnout možnost vyjít z vysoké školy a kvalifikovaně vstoupit například do středních škol. Nejsme v situaci, kdy bychom za tuto možnost měli od studentů vybírat dnes stanovené finanční prostředky,“ dodala.

V debatě k problematice vystoupil i proděkan pro studijní a sociální záležitosti Miroslav Dopita, který upozornil, že povolání učitele je v současné době regulovanou profesí, z čehož pro strukturu uvedeného studia vyplývají jasně daná pravidla. Připomněl zároveň nemožnost oborových duplicit v rámci UP.

V závěru diskuze požádal AS FF děkana fakulty Zdeňka Pechala, aby možný model studia učitelských oborů na FF pro případnou akreditaci navrhl. Ve druhém usnesení jej pak žádá, aby předložil i možný model financování učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání, který by vedl k finančním úlevám zainteresovaných studentů.

Během jednání schválil AS FF jmenování členů fakultní disciplinární komise. Na návrh děkana filozofické fakulty se jimi stali Radana Merzová z katedry slavistiky, Eva Klimentová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Radko Obereignerů z katedry psychologie, Kateřina Šamajová z katedry asijských studií, Jan Švec, student Psychologie, a Lukáš Darda, student Sociologie a Andragogiky.

Senát FF se věnoval také implementaci evidence docházky, jejíž potřeba vyplývá pro akademické pracovníky i z novely vysokoškolského zákona. Předseda AS FF Jan Stejskal poté spravil senátory o Prohlášení předsedů senátů jednotlivých fakult UP, které souvisí s nedávnými závěry Etické komise UP. Během jednání se senát FF opět zabýval Volebním řádem AS FF, který nyní v podobě novely postoupil legislativní komisi AS UP.

S ohledem na problémy, s nimiž se setkávají studenti, kteří vyjíždějí na program Erasmus, vyzval AS FF Rektorát UP k elektronizaci agendy evidence příjezdů a výjezdů v rámci zahraničních mobilit studentů a zaměstnanců. Toto usnesení svým komentářem podpořila i proděkanka pro zahraniční záležitosti fakulty Pavlína Flajšarová, která zdůraznila, že příslušné dokumenty administruje Rektorát UP. „Na setkání proděkanů pro zahraničí jsem iniciovala, abychom začali využívat dosud spící segment STAGu, který umožnuje registrovat příjezdy a výjezdy v elektronické podobě,“ řekla.  

Svým usnesením senátoři filozofické fakulty přijali i několik záměrů studijních programů. Vyjádřili souhlas s programy Digital Humanities, Sociální práce, Řízení vzdělávacích institucí, Kulturní antropologie, Religious Studies, Religionistika, Science management, Psychologie práce, organizace a dopravy/Work & organisational psychology and Traffic psychology, Francouzská filologie a Migrační studia. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)