Akademický senát lékařské fakulty povede Jiří Ehrmann

Akademický senát LF UP.
Foto: Martin Višňa
Thursday 12 December 2019, 8:00 – Text: Martin Višňa

V novém složení po nedávných volbách se poprvé sešel Akademický senát lékařské fakulty. Na programu byla zejména volba předsednictva senátu, také nominace nového člena Etické komise UP. V úvodu jednání senátoři uctili minutou ticha oběti úterní střelby v ostravské nemocnici.

Svým předsedou si členové akademického senátu LF zvolili Jiřího Ehrmanna z Ústavu klinické a molekulární patologie. Dřívější proděkan pro zahraniční vztahy chce při jednáních klást důraz na selský rozum a mimo jiné se chce pokusit členství v senátu tzv. deadministrovat. „Rád bych zdůraznil, že senát musí nést ducha toho pozitivního a konstruktivního ve prospěch fakulty. Není opozicí vedení, ale jeho partnerem. Jsme všichni spolutvůrci současnosti a budoucnosti fakulty, čímž bych chtěl všechny členy senátu vyzvat k aktivnímu spoluřízení a aby senát fungoval jako tým,“ uvedl Jiří Ehrmann.

Místopředsedou se po dvoukolové volbě stal Jan Strojil, který senát v předchozích obdobích vedl. „S panem děkanem jsem mluvil o tom, proč si myslím, že už bych funkci předsedy neměl zastávat, a proč jsem se rozhodl znovu nekandidovat. Zároveň jsem ale deklaroval, že jsem ochoten dále se na řízení senátu podílet, i proto jsem akceptoval návrh na pozici místopředsedy. Věřím, že výměna v čele senátu spolu s částečnou obměnou složení může dát senátu nový impulz a posunout ho nějakým novým směrem,“ vysvětlil přítomným Jan Strojil. Druhým, studentským místopředsedou byl zvolen Vojtěch Látal ze 4. ročníku Všeobecného lékařství.

Kromě volby předsednictva senátoři rozhodovali i o novém zástupci lékařské fakulty v Etické komisi UP. S návrhem děkana Josefa Zadražila, který nominoval emeritního přednostu Dětské kliniky Vladimíra Mihála, souhlasili. „Je velmi dobře, že naši fakultu bude zastupovat právě Vladimír Mihál. Je to významná osobnost, které si velmi vážím. Přeji mu pevné nervy a hodně štěstí,“ řekl na adresu nominovaného Karel Indrák, který na post předsedy Etické komise i členství v komisi před časem rezignoval.

Senátoři schválili také podmínky přijímacího řízení doktorských studií a Plán realizace Strategického záměru LF na rok 2020. Děkan Josef Zadražil pak přítomné seznámil s aktuálním děním na fakultě, mimo jiné i s postupem přípravy výstavby nové budovy, sdílené s fakultou zdravotnických věd.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)