Akademický senát svým hlasováním potvrdil rektora ve funkci

Grafika: Žurnál Online
Wednesday 7 December 2022, 16:34 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát UP na svém mimořádném jednání projednal návrh na odvolání rektora UP Martina Procházky. V tajném hlasování se senátoři univerzity rozhodli rektora v úřadu potvrdit.

Mimořádné jednání AS UP mělo v programu pouze jeden bod. Senátoři se zabývali návrhem na odvolání rektora UP, který Akademickému senátu UP předložil předseda AS PřF UP Karel Lemr. Během jednání se k návrhu vyjádřil jak předkladatel návrhu, tak rektor UP Martin Procházka, poté následovala rozprava. Jednání, které celkově trvalo tři hodiny, sledovali zájemci ve velké zasedací místnosti Rektorátu UP, víc než dvě stě padesát lidí zhlédlo nabídnutý stream.

Aby byl z funkce rektor UP odvolán, musela by se pro návrh vyslovit třípětinová většina senátorů čtyřiadvacetičlenného grémia. Předložený návrh potřebný počet hlasů nezískal. V tajném hlasování našel podporu u pěti senátorů, šestnáct bylo proti, v hlasování se zdržel jeden senátor. Dva senátoři se z jednání omluvili. AS UP tedy usnesení o odvolání rektora nepřijal a v hlasování Martina Procházku ve funkci rektora Univerzity Palackého potvrdil.

Bezprostředně po volbě rektor univerzity Martin Procházka uvedl, že je pro něj uplynulé období ponaučením pro zbytek mandátu.

„Doufám, že i tyto hektické a někdy vypjaté diskuze pomohou naší univerzitě, aby se dostala z krize a mohla se tak posunout dál. Děkuji za projevenou důvěru, která je pro mě zavazující,“ řekl.

Mimořádné jednání AS UP se uskutečnilo v návaznosti na podaný návrh na odvolání rektora UP předsedou AS PřF UP Karlem Lemrem z 8. listopadu. V pondělí 5. prosince se k danému shromáždila i akademická obec univerzity. Setkání v auditoriu pedagogické fakulty sledovalo víc než šest set zájemců na streamu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)