Akademický senát vyhlásil volby rektora, uskuteční se na konci března

Foto: archiv Žurnálu UP
Thursday 21 January 2021, 12:00 – Text: Martin Višňa

Akademický senát Univerzity Palackého na svém prvním letošním zasedání vyhlásil řízení o návrhu na jmenování rektorem UP pro funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025. Volba nového rektora proběhne 31. března. Návrhy na kandidáty mohou členové akademické obce předkládat do 19. února.

Písemné návrhy kandidátů se předkládají prostřednictvím Kanceláře AS UP, následně budou předány zvláštní komisi, která návrhy ověří. Abecední seznam kandidátů bude na úřední desce UP zveřejněn do 5. března. Volební teze kandidátů pak budou veřejně dostupné 14. března.

Veřejná prezentace kandidátů na rektora se uskuteční 24. března od 13 hodin v aule pedagogické fakulty. O týden později se budou kandidáti prezentovat před Akademickým senátem UP a proběhne první, případně druhé a třetí kolo voleb. Ve volbě potřebuje kandidát získat minimálně 13 hlasů, tedy nadpoloviční většinu všech 24 členů Akademického senátu UP.

„Přeji nám mnoho excelentních kandidátů a stávajícímu rektorovi Jaroslavu Millerovi mnoho úspěchů v jeho dalším profesním životě,“ uvedl k vyhlášení voleb předseda AS UP Michal Malacka.

K vyhlášení voleb Akademický senát UP přistoupil poté, co dosavadní rektor Jaroslav Miller, který stojí v čele univerzity druhé funkční období, oznámil na prosincovém zasedání svoji rezignaci k 30. dubnu 2021.

Všechny potřebné informace k volbě nového rektora UP jsou dostupné ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)