Aliance Aurora s novými cíli rozvoje spolupráce vysokých škol v Evropě

Ilustrační foto: Aurora
Monday 20 March 2023, 13:00 – Text: (ipu)

Nové impulsy i nové vedení, to vše čeká v dalším období univerzitní evropskou alianci Aurora, jejímž aktivním členem je i Univerzita Palackého. V rámci výzvy Erasmus+ pro evropské univerzity podala aliance nový návrh na další zintenzivnění dosavadní institucionální spolupráce zaměřené na systémovou změnu evropského vysokého školství.

V letech 2020–2023 se Aurora stala pod vedením Vrije Universiteit Amsterdam součástí 44 evropských univerzitních aliancí spolufinancovaných v rámci programu Erasmus+. V aktuální výzvě k předkládání nových i k pokračování stávajících aliancí bylo podáno celkem 65 návrhů, které sdružují přibližně 500 vysokoškolských institucí coby plnohodnotných partnerů. Více informací naleznete zde. V další fázi programu, v letech 2024–2028, povede alianci Aurora Islandská univerzita. Jako dalšího plnoprávného člena Aliance přivítá Univerzitu Paříž XII, která nahradí Východoanglickou univerzitu, která bude nadále působit jako přidružený partner.

„Iniciativě evropských univerzit se daří dlouhodobě podporovat vysokoškolské instituce v dosahování vyšší kvality, výkonnosti, atraktivity a mezinárodní konkurenceschopnosti. Iniciativa podporuje principy demokracie a posiluje evropskou identitu, což jsou hodnoty, které s našimi partnery v Evropě sdílíme. Jsme proto rádi, že i v budoucnu se můžeme aktivně zapojit do tohoto partnerství,“ uvedl Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy.

Aliance Aurora chce v dalších letech pozitivně ovlivňovat společnost prostřednictvím jejích hlavních priorit: výuky a učení se zaměřením na společenský dopad, zapojení a spolupráce prostřednictvím inkluzivních komunit, průkopnictví v udržitelných aktivitách a poskytování excelentního výzkumu založeného na výzvách a podpoře inovací. Více informací najdete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)