Angličtinu si na filozofické fakultě zdarma zlepšují středoškolští uprchlíci z Ukrajiny

Zdroj: Žurnál UP
Tuesday 12 April 2022, 14:30 – Text: Milada Křížková Hronová

Každé pondělí se v Centru jazykového vzdělávání FF UP schází menší skupina mladých lidí, kteří donedávna žili a studovali na Ukrajině. V současné nejasné situaci nacházejí jeden z mála stabilních bodů v konverzační hodině angličtiny, kterou jim zdarma nabídla Filozofická fakulta UP.

Kurz konverzační angličtiny je určený pro mladé lidi z Ukrajiny ve věku od 15 do 18 let s úrovní znalostí A2 až B1. Podle Oldřicha Břenka, ředitele Centra jazykového vzdělávání FF UP (CJV FF UP), je otevřen všem ukrajinským uprchlíkům dané věkové skupiny, kteří splňují kritérium znalosti. Do kurzu se mohou zařadit i v jeho průběhu. Jde v něm zejména o konverzaci v angličtině, která nenavazuje a nesouvisí s žádnou učebnicí.

„Už s počátkem válečného konfliktu na Ukrajině jsem přemýšlel, jak vyjít vstříc lidem dané věkové skupiny. Cítil jsem potřebu vymyslet něco pro středoškoláky i proto, že si myslím, že proces jejich začlenění do našich tříd bude delší. Když pak za mnou přišla kolegyně Silvie Válková s tím, že je ochotna tyto lidi učit anglický jazyk zdarma, rozhodli jsme se nabídnout jim kurz konverzační angličtiny,“ říká Oldřich Břenek.

Vytvořil leták s uvedenou nabídkou a zašel do Krajského asistenčního centra pomoci uprchlíkům (KACPU). „Nejdřív jsem zjišťoval zájem, proto jsem na leták uvedl kontaktní e-mail přímo na sebe. Záhy se mi lidé začali hlásit, a tak se stalo, že velmi rychle u nás začalo anglicky konverzovat prvních šest mladých lidí ze střední a východní části Ukrajiny. Dokud mohli cestovat zdarma, dojížděla k nám každé pondělí i jedna slečna z Hranic na Moravě,“ dodává ředitel Centra jazykového vzdělávání FF UP. 

Zatím má s těmito studenty velmi dobrou zkušenost. „Z domova jsou zvyklí spíše na gramaticko-překladovou metodu výuky, jsou zvyklí na to učit se nazpaměť hromadu slovíček. U nás si velmi cení komunikativní metody. Jsou rádi za interakci a dialog. Každá hodina je pro ně spíš oddechový čas spojený s angličtinou, která je však velmi intenzivní, protože je v kurzu méně lidí,“ doplňuje Oldřich Břenek.

Kurz konverzační angličtiny pro středoškoláky z Ukrajiny není ohraničen ani v čase ani zkouškou. Podle Oldřicha Břenka jsou v centru připraveni tuto skupinu teenagerů zdarma učit tak dlouho, dokud bude zájem. „Univerzitní batoh s blokem a propiskou, který obdrželi dosavadní frekventanti konverzace v angličtině, čeká i na další zájemce. Kolektiv se v tomto kurzu může během času měnit, není v tom problém,“ říká.

Centrum jazykového vzdělávání FF UP nabízí běžencům z Ukrajiny i rekvalifikační kurzy češtiny se zaměřením na trh práce. Pilotní běh tohoto kurzu, který se koná ve spolupráci s Úřadem práce a v němž se nyní česky učí patnáct lidí, pomalu vstupuje do své poloviny, další kurz zahájí výuku 20. dubna. CJV FF UP je připraveno otevřít i třetí takto zaměřený kurz. Ve spektru současné nabídky CJV FF UP lze uvést i výuku češtiny pro zahraniční zaměstnance a studenty Univerzity Palackého, do níž se s vypuknutím konfliktu na Ukrajině hlásí i akademici a posluchači, kteří byli nuceni ukrajinské partnerské vysoké školy opustit.

S cílem umožnit ucházet se o studium na FF UP i těm, kteří na Ukrajině absolvovali střední školy a kteří ze své domoviny byli nuceni utéci, vyhlásí Filozofická fakulta UP na vybrané obory patrně druhé kolo přijímacího řízení. Pro tyto uchazeče fakulta připravuje i letní intenzivní kurzy češtiny.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)