Animovaná edukační videa radí, jak se chovat bezpečně v online prostoru

Grafika: Žurnál Online
Wednesday 27 October 2021, 12:00 – Text: Tomáš Krejčiřík

Univerzita Palackého zveřejnila první sérii krátkých edukačních videí, která seznamují uživatele s nástrahami v online světě a radí, jak jim předcházet. Prvních šest animovaných snímků lze zhlédnout na univerzitním YouTube či platformě UPstream.

Série Bezpečnost v kyberprostoru je zaměřena například na problematiku vytvoření bezpečného hesla, škodlivých programů či kybernetických útoků. Seznamuje také s rizikovým chováním na internetu. Videa obsahují i rady, jak situacím předcházet či jak je případně řešit.  

„Naším cílem je posilovat digitální gramotnost našich zaměstnanců a studentů, chceme jim pomoci se lépe orientovat v kyberprostoru a naučit je, jak mohou předcházet kyberútokům, kterým jsme bohužel vystavování čím dál častěji. Umět je rozpoznat a umět se jim bránit, to jsou klíčové dovednosti, které bychom si všichni měli osvojit a díky nimž bude univerzita lépe chráněna před útočnými snahami hackerů,“ vysvětlil Vít Procházka, prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti UP.

Série vznikla na popud vedení UP v návaznosti na stále častější spamové a jiné kybernetické útoky, které zaznamenává i druhá nejstarší univerzita v ČR. Vytvořilo je Oddělení komunikace UP ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky UP (CVT). „Zvolili jsme atraktivní formu animovaných videí, která – jak doufáme – pomůže zvýšit zájem uživatelů o tuto problematiku. Máme také v plánu sérii videí postupně doplňovat a rozšiřovat i o další oblasti, které jsou z pohledu vzdělávání našich zaměstnanců a studentů důležité,“ doplnil Vít Procházka.

Studenti a zaměstnanci UP mohou při řešení kybernetických problémů využívat služeb CVT, například Help Desk UP nebo Wiki UP. Aktuální varování o spamových útocích se zobrazují na Portálu UP nebo facebookovém profilu CVT. Problematikou bezpečnosti na internetu se zabývá také projekt E-bezpečí pedagogické fakulty a jeho poradna. Seznam krizových linek a další pomoci je zveřejněn na webu ministra vnitra.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)