AS PřF UP nesouhlasí s návrhem majetkového vypořádání mezi fakultou a CATRIN

Fotogalerie: Ota Blahoušek
Thursday 16 June 2022, 12:59 – Text: Šárka Chovancová

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého na svém středečním zasedání vyjádřil nesouhlas s návrhem rozhodnutí rektora Martina Procházky o majetkovém vypořádání mezi fakultou a Vysokoškolským ústavem CATRIN UP, který má ve středu 22. června projednat Akademický senát UP.

Připravený návrh podle senátorů a senátorek bezprecedentně zasahuje do autonomie fakulty a představuje zásadní ohrožení pro její další fungování jako celku. „AS PřF UP vyčerpal všechny mu svěřené prostředky k odvrácení této situace, a to včetně předložení vstřícného kompromisního návrhu na majetkové vypořádání. Nemaje již jiného východiska, vyzývá AS PřF UP akademickou obec UP, aby hájila oprávněné zájmy přírodovědecké fakulty všemi vhodnými prostředky,“ stojí v usnesení ze středečního zasedání, jehož jednání se také účastnili rektor Martin Procházka a kvestorka Petra Jungová.

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci kvůli chystanému majetkovému vypořádání s Vysokoškolským ústavem CATRIN UP vyhlásila od středy 15. června 2022 stávkovou pohotovost. Ztotožňuje se totiž s obavami zaměstnanců fakulty, které vyvolala navrhovaná forma a rozsah převodu budov a majetku spravovaného dosud fakultou na jiné organizační jednotky univerzity.

„Tyto převody majetku ohrožují přírodovědeckou fakultu v samotných základech jejího fungování, tedy v zajištění podmínek pro práci jejich zaměstnanců, jejichž sociální jistoty jsou tak výrazně ohroženy,“ uvedl předseda Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na PřF UP Miloš Fňukal.

Akademický senát PřF UP ve středu také schválil dodatečné podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 pro studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)