Australský jazykovědec má přednášky na FF

Foto: archiv katedry asijských studií FF UP
Thursday 13 December 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Na Univerzitě Palackého bude v pondělí a v úterý přednášet uznávaný australský jazykovědec Nicholas Evans. Ředitel Centre of Excellence for Dynamics of Language je hostem filozofické fakulty a vystoupí v rámci projektu Sinofonní příhraničí – interakce na okraji, jehož je australské pracoviště jedním z významných partnerů.

„Profesor Evans je jeden ze dvou ředitelů australského konsorcia Centre of Excellence for Dynamics of Language. Je to australský ekvivalent Max Planck Institutu. Toto konsorcium se zabývá výzkumem jazyka obecně, nikoliv pouze jazyky australských domorodců. Sdružuje několik desítek výzkumníků a má partnery po celém světě. Jedna z klíčových částí našeho projektu Sinofon je mapování a dokumentace menšinových jazyků v čínském příhraničí, na Tchaj-wanu a jinde. V této oblasti je australský partner jedním z nejvýznamnějších světových pracovišť. Naším cílem je nastavit způsob sběru dat a jejich prezervaci podobným a kompatibilním způsobem jako kolegové v Austrálii,“ řekl František Kratochvíl z katedry asijských studií FF, která spolu s projektem Sinofon akci organizuje.

Australský vědec nazval svou pondělní přednášku Waving to the other side: the language of poetry in indigenous Australian song. „Bude mluvit mimo jiné o tom, že jakýkoliv antropologický výzkum, včetně jazykového popisu a dokumentace, musí brát na zřetel kulturní dědictví vybrané skupiny. Výzkumný tým přijede nejenom sbírat určitý typ dat, ale často je naopak řízen komunitou a jejími hlavními kulturními představiteli k dokumentaci místní kultury. V rámci projektu Sinofon nás zajímá především jazykový kontakt a výpůjčky. Zkušenosti profesora Evanse ukazují, že náš záběr musí být širší,“ uvedl František Kratochvíl.

Přednáška se koná v pondělí 17. prosince ve 14.30, Křížkovského 10, KA-3.05 (block C). Úterní přednáška When our languages fall silent, what do we lose with them? je pak od od 9.15 v místnosti 225, Univerzitní 3. Vstup na přednášky je volný.

Projekt Sinofonní příhraničí – interakce na okraji našel podporu v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a usiluje o komplexní chápání Číny. Jeho cílem je přehodnotit koncepci asijských a čínských studií. Kromě odborníků, kteří se specializují na konkrétní geografické oblasti, zahrnuje tento výzkum i výrazné metodologické přesahy: politologický, sociologicko antropologický, lingvistický a studium hmotné kultury.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)