Baderovo stipendium získala doktorandka Denisa Hradilová z katedry dějin umění

Na obrázku doktorandka Denisa Hradilová a fotografie ze sbírky koptských textilií Uměleckohistorického pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě.
Foto: archiv Slezského muzea v Opavě a archiv D. Hradilové
Monday 29 March 2021, 8:00 – Text: (map)

Denisa Hradilová, studentka doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění na katedře dějin umění Filozofické fakulty UP obdržela prestižní stipendium amerického chemika a sběratele umění Alfreda Badera. Stipendium ve výši 11 tisíc dolarů získala na podporu vědecké činnosti a pobyt v zahraničí.

Denisa Hradilová se rozhodla zvolit pro svou disertační práci poněkud méně obvyklé téma. Pod vedením Pavola Černého z FF OU zpracovává unikátní sbírku jedenapadesáti koptských textilií ze Slezského zemského muzea v Opavě, kde současně pracuje jako kurátorka této kolekce. Koptské textilie z opavského muzea pocházejí z období čtvrtého až osmého století a patří k velmi významným kolekcím svého druhu ve světovém kontextu. Dosud však tyto cenné artefakty nebyly náležitě zpracovány a jsou známy vesměs jen v rámci regionu, jakkoli má téma mimořádný mezinárodní potenciál.

„Do Slezského zemského muzea v Opavě se dostaly jednak z majetku cestovatele Otto Ch. Retze, který podnikal cesty po Egyptě, jednak od Franze Richtera, jenž prováděl vlastní archeologické vykopávky v Egyptě v 70. letech 19. století. Jím darované předměty dnes najdeme například ve Smithsonian National Museum of Natural History ve Washingtonu. Jeden exponát egyptské látky zakoupilo opavské muzeum od významného sběratele umění Theodora Grafa. Tkaniny od tohoto prodejce starožitných koberců a textilií, který měl pobočku přímo v egyptské Káhiře, se dnes nacházejí například v Metropolitan Museum of Art v New Yorku, v Museum für angewandte Kunst ve Vídni, nebo v British museum v Londýně,“ uvedla Denisa Hradilová. Plánuje proto uskutečnit řadu cest do zahraničních sbírek s významnými sbírkami koptského umění.

Se znalostí mezinárodní problematiky této specializace pak bude hlavním cílem jejího projektu vědecky zpracovat opavskou sbírku a prostřednictvím anglické monografie zprostředkovat její znalost zahraničním specialistům. Doktorandka z UP chce sbírku koptských tkanin Slezského zemského muzea zároveň dostat do povědomí a kontextu světového bádání.

Podle Jany Zapletalové, vedoucí katedry dějin umění FF UP, mohou toto stipendium získat každoročně tři vybrané excelentní badatelské projekty. „Jsem hrdá, že v prestižní a vysoce kompetitivní soutěži uspěla doktorandka z naší katedry,“ řekla. Na příkladu Denisy Hradilové je podle ní také vidět, že mimořádných studijních úspěchů lze dosáhnout i v kombinované formě doktorského studia, tedy při plném pracovním nasazení. „Velmi si ceníme podpory, kterou doktorandce poskytuje vedení Slezského zemského muzea v Opavě, neboť bez velkorysého přístupu jejího zaměstnavatele by byl projekt stěží realizovatelný,“ dodala vedoucí olomoucké katedry dějin umění. Zároveň věří, že z výsledků doktorského studia mladé muzejní kurátorky budou mít prospěch všechny strany.

Baderovo stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a donedávna žijícím v americkém Milwaukee. Otec Alfreda Badera pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, byla určena studentům a studentkám dějin umění v České republice. Ve filantropické práci Alfreda Badera dnes pokračuje nově zřízená nadace Bader Philanthropies, která uděluje stipendia českým historikům umění a chemikům. V obou oborech se jedná o vůbec nejprestižnější stipendium privátního subjektu. Stipendium je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)