Bohdan Pomahač: Priority Nadačního fondu UP se mi líbí

Bohdan Pomahač: Foto: Kristýna Erbenová
Saturday 27 October 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce oslovit a získat další dárce. Proto v tomto roce odstartoval kampaň nazvanou „Darujte příležitost!“. Podpořit se ji rozhodla i řada úspěšných absolventů. Některé jsme již zmínili na stránkách Žurnálu Online dříve, další představíme v našem seriálu v průběhu zimního semestru. Dozvíte se, co je k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na naší univerzitě.

Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Bohdan Pomahač, plastický chirurg a absolvent Lékařské fakulty UP.

Jaký význam pro vaši současnou kariéru mělo studium na Univerzitě Palackého?

Jedním slovem klíčovou. Univerzita má vynikající lidi, ať už studenty či pedagogy a specialisty. Celkový duch byl vždy přátelský. Léta strávená v Olomouci mi pomohla zformovat názory na můj profesní, ale i soukromý život. Jsou to i léta, kdy člověk pozná mentory a uvědomí si, jakým by jednou chtěl být člověkem, lékařem, pedagogem, či vědcem.

V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt s alma mater?

Chtěl bych pomoct svou troškou, aby univerzita byla co nejlepší. Máme na co být hrdi, obecně si vedeme výborně z různých hledisek porovnání například vědy, výzkumu, inovace. Zároveň mě zajímá, co se děje, jak vidí naši vedoucí činitelé budoucnost lékařské fakulty, anebo fakultní nemocnice. Chtěl bych, aby si mladí lide vybírali Olomouc pro studium a abychom byli schopni přilákat ty nejlepší studenty.

Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit?

Pokud jsou peníze, dá se ledacos uskutečnit, podpořit, rozvinout. Nadační fond má priority, které se mi líbí. Kdyby to byl jeden grant navíc, jedna příležitost někoho nadchnout pro projekt, jediná myšlenka, kterou se podařilo realizovat díky příspěvkům do Nadačního fondu Univerzity Palackého, byl bych šťasten, že jsem mohl svou malou částí pomoci.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)