Budoucí lékaři se nově učí základům digitální medicíny

Ilustrační foto: pixabay.com
Wednesday 26 October 2022, 8:30 – Text: Martin Višňa

Na vývoj v medicíně v posledních letech zareagovala Lékařská fakulta UP společně s Fakultní nemocnicí Olomouc zřízením Centra digitálního zdravotnictví. Toto pracoviště mimo jiné garantuje výuku nově zavedeného předmětu Základy digitální medicíny pro studenty programu Všeobecné lékařství.

„Je třeba, aby se budoucí lékaři už během pregraduálního studia seznámili s moderními technologiemi, které se v medicíně začínají používat. Zároveň blíže poznají práci nelékařských podpůrných profesí, což může usnadnit vzájemnou komunikaci. Seznámí se s principy kybernetické bezpečnosti, také s technickými a legálními aspekty digitalizace, navýší si kompetence týkající se práce s nemocničními informačními systémy a možnostmi jejich využití, získají základní povědomí o ‚velkých datech‘ nebo o umělé inteligenci. Významnou součástí jsou klinické aplikace v oblastech, jako je paliativní medicína, kardiologie, diabetologie nebo radiologie,“ uvedla Eva Klásková, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročníku a docentka Dětské kliniky LF UP a FNOL, která je jedním z garantů nového předmětu.

Pro jeho vznik a technické vybavení se fakultě podařilo získat podporu z Národního plánu obnovy. Tým, který se na výuce základů digitální medicíny podílí, tvoří lékaři různých specializací a také pracovníci nemocničního IT úseku a Národního telemedicínského centra. Výuka zahrnující teoretickou i praktickou část na vybraných pracovištích je plánována v týdenních blocích, první medici absolvují svůj „digitální týden“ již během podzimu.

„Velmi se těšíme na prezentace, které k udělení zápočtu před zkouškou studenti musejí vypracovat na jakékoliv z vyučovaných témat. S kolegy si slibujeme, že se v nich objeví i nové náhledy na problematiku, které by mohly být dalším přínosem nejen pro ostatní studenty, ale i pro nás vyučující,“ dodala Eva Klásková.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)