Celoevropská konference přinesla mnoho nových možností

Rektor UP Martin Procházka se spolu s prorektorkou Lucií Plíhalovou setkali s Jean-Luc Dubois-Randém, rektorem Paris-East Créteil University. Foto: Archiv AA
Monday 22 August 2022, 13:22

Konání dlouho očekávané konference Campus of European Universities poprvé oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron při příležitosti přebírání předsednictví Rady Evropské unie v prosinci loňského roku. Hlavním mottem Francie během tohoto půlročního období byla mimo jiné sounáležitost. V rámci té proběhla právě konference CEU, organizovaná francouzským ministerstvem vyššího vzdělávání, která spojila všechny evropské vysokoškolské aliance. Spolu se setkali rektoři evropských univerzit, prezidenti aliancí a zástupci vlád. Hovořili o možnostech propojování vyššího vzdělávání napříč EU, výzvách, kterým čelí, o funkčních modelech transformace a modernizace vzdělávání a samozřejmě také o tom, jak evropské univerzity a spolupráci vnímají samotní studenti.

Váženým hostem byl také rektor Univerzity Palackého Martin Procházka. Osobně se sešel s rektorem Paris-East Créteil University, Jean-Lucem Dubois-Randém a poprvé probrali nové možnosti spolupráce mezi našimi institucemi. V současné době již probíhají jednání o konkrétních výzkumech a dalších možnostech propojování našich systémů vzdělávání. Obdobná jednání proběhla i s rektory univerzit v Innsbrucku a Reykjavíku. S těmi nás spojuje členství v prestižní Alianci Aurora, do které byla Univerzita Palackého přizvána v loňském roce. „Jde nám o jednodušší přechod mezi institucemi. Aby to, co studenti studují zde, mohli jet zkoumat třeba i na Island,” řekl rektor Procházka o společných cílech se všemi zapojenými členy. Na samotné konferenci se kromě jednání účastnil i diskuzí a workshopů. Součástí programu byla prohlídka Vesničky aliancí, exhibice, na které mělo všech 41 evropských aliancí své stánky. Mezi řečníky patřili lidé jako Radka Wildová, náměstkyně ministra školství České republiky, a Sylvie Retailleau, francouzská ministryně vyššího vzdělávání. A co si z toho všeho rektor Univerzity Palackého odnesl jako hlavní myšlenku? „Byla to samozřejmě výzva. Sešel jsem se s mnoha nesmírně vzdělanými a zkušenými lidmi. A právě sdílením zkušeností a spoluprací s nimi, nebo také tím, že se lidově ´podíváme k ostatním´, třeba v rámci Aliance Aurora, můžeme jako univerzita růst, rozvíjet se a hlavně zlepšovat ve výzkumu i výuce. Na CEU jsem si připomněl, že se spoustou univerzit máme podobný cíl, a když budeme spolupracovat, podaří se nám ho dosáhnout,”­ řekl na závěr.

Betty Fahrnerová

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)