Centrum judaistických studií v mezinárodní konferenci

Fotogalerie: Adéla Vymazalová
Friday 26 May 2023, 13:59

Ve dnech 24.–25. května pořádalo Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, s podporou European Association for Jewish Studies, mezinárodní konferenci Central European Jewish Communities in the Tolerantion and Emancipation Period 1781–1938.

Konferenci slavnostně otevřeli Jan Stejskal, děkan FF UP a Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v ČR a Židovské obce Olomouc spolu se zástupci obou organizujících institucí, Ivanou Cahovou, vedoucí CJS FF UPOL a Danielem Baránkem z HIU AVČR. Konferenčního jednání se krátce zúčastnil také Martin Procházka, rektor UP. 

Konference byla zaměřena zejména na problematiku chronologické transformace a teritoriální diverzity židovských komunit (obcí) středoevropského regionu v době tolerance a emancipace a na vazby mezi židovskými obcemi a regionálními a supra-regionálními organizacemi. Výrazným tématem řady prezentovaných příspěvků byla také sociální pluralita židovských obcí a činnost institucí, které doplňovaly či přímo konkurovaly aktivitám jednotlivých obcí.

Představeny byly také nové perspektivy a přístupy k výzkumu v rámci Jewish Studies, zejména s důrazem na zapojení moderních technologií. Své příspěvky prezentovalo osmnáct odborníků z České republiky, Chorvatska, Polska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Maďarska, USA a Izraele.

Konference potvrdila, že olomoucké Centrum judaistických studií je v rámci světových judaistických center dobře etablovanou institucí, která má co nabídnout jak v oblasti výzkumné spolupráce, tak na poli výuky v rámci mezinárodní mobility. Zároveň může díky úzké spolupráci s paměťovými institucemi jako je Židovské muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc a s Židovskou obcí v Olomouci (i Brně) přinášet inspiraci, jak efektivně komunikovat s širokou veřejností a působit ve veřejném prostoru.

Mgr. Ivana Cahová, PhD., vedoucí Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)