Centrum podpory studentů se specifickými potřebami má nový podcast a oslaví 10 let

Grafika: Alžběta Gregorová
Foto ze školení centra: Eliška Vodáková
Friday 23 September 2022, 13:40 – Text: Milada Křížková Hronová, Martin Višňa

S novým akademickým rokem jsou v jednom kole také pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP (CPSSP). Pro zájemce připravují nový podcast ZaZraky, který se věnuje studentům se zrakovým postižením na vysoké škole, a také kurzy o inkluzivní univerzitě. Kromě toho proškolili nové asistenty a zapisovatele a ladí detaily blížící se říjnové oslavy 10 let centra.

Sérií ZaZraky provádějí pracovníci centra z oddělení pro studenty se zrakovým postižením, konkrétně koordinátorka Lucie Flekačová, která je zároveň odbornou asistentkou Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP, Lenka Hýblová, která má na starosti digitalizaci se zaměřením na hmatovou grafiku, a koordinátor služeb digitalizace Martin Herzinger. Autoři slibují zájemcům každý měsíc semestru jeden díl podcastu, který přiblíží život studentů se specifickými vzdělávacími potřebami nejen ve škole, ale i hodně zajímavých informací z jejich osobního života.

V prvním rozhovoru, který si již můžete poslechnout zde, se posluchači dozví, jaké to je být nevidomým studentem mezi vidícími spolužáky. O své zkušenosti se podělil Stanislav Brož z navazující speciální pedagogiky, který na UP studuje s progredujícím zrakovým postižením.

„Chci žít a fungovat alespoň trochu podobně, jako člověk bez handicapu. Moje priorita je být samostatný. Jak se říká, zasadit strom, postavit dům a mít rodinu. To se mi podařilo celkem rychle. Studium je pro mě další výzva, plním si tak svůj malý sen,“ řekl v prvním dílu nového podcastu. Věděl, že na Univerzitě Palackého existuje Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, které mu je vedle manželky velkou oporou.

Kurzy pro studenty a zaměstnance

Nejen díky podcastu se ale můžete seznámit s tím, jak se studentům se specifickými potřebami studuje na UP. Pro zájemce z řad studentů a zaměstnanců univerzity v rámci celoživotního vzdělávání přichystalo CPSSP kurzy zaměřené na specifika jednotlivých druhů zdravotního postižení. Nabídku najdete zde, účast na kurzech je zdarma.

Na zimní semestr se připravili i sami pracovníci centra. Na Lovecké chatě u Horky nad Moravou se uskutečnil workshop asistentů a zapisovatelů, kteří studentům s různým druhem postižení či znevýhodnění se zvládáním studia pomáhají.

„Dříve jsme si zvali a proškolovali jednotlivé asistenty a zapisovatele individuálně, což bylo dost časově náročné. Letos jsme tedy přistoupili ke společnému školení a pojali to zároveň jako teambuilding, abychom se vzájemně poznali. Workshopu se zúčastnili jak koordinátoři centra a stávající asistenti, tak i několik nových zájemců o tuto práci. Ohlasy od nich máme jen pozitivní,“ uvedla Lucie Ješinová, koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami z FTK UP a zahraniční studenty.

„V teoretické části se účastníci seznámili se specifiky konkrétních postižení a znevýhodnění, v rámci praktických ukázek si pak mohli například vyzkoušet prostorovou orientaci bez zrakové kontroly, manipulaci s vozíkem nebo základy prstové abecedy. Na workshopu se podílelo Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP, které nám program obohatilo o různé psychomotorické aktivity, možnost jízdy na handbiku nebo jsme si vyzkoušeli bocciu,“ přiblížila Eliška Vodáková ze zapisovatelského servisu CPSSP. 

10 let centra

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami poskytuje komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům UP již deset let. Kulaté výročí oslaví ve dnech 6. a 7. října na Pevnosti poznání a na Pedagogické fakultě UP. Program mimo jiné zahrne ohlédnutí za deseti lety fungování centra, setkání s absolventy UP se specifickými potřebami i besedu a výměnu zkušeností se zástupci podobných center na ostatních vysokých školách. Více k oslavě najdete na této stránce.

O centru jsme si již dříve povídali s jeho ředitelkou Lucií Pastierikovou. Rozhovor i příběhy tří studentů se specifickými potřebami si můžete přečíst zde.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)