Centrum podpory studentů se specifickými potřebami nabízí kurzy

Ilustrační foto: Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP
Sunday 12 February 2017, 7:09 – Text: Milada Hronová

Univerzitní Centrum podpory studentů se specifickými potřebami nabízí kurzy, v nichž zaměstnanci mohou získat informace, jak přistupovat ke studentům s různými specifickými potřebami. Nabídka je určená akademickým i neakademickým pracovníkům, otevřená je i posluchačům univerzity.

Kurzy jsou zaměřeny na specifika studentů se zdravotním postižením či znevýhodněním, která jim mohou znesnadňovat plnění studijních povinností.

„Služby a poradenství poskytujeme studentům se specifickými potřebami již pátým rokem a stále se setkáváme s poptávkou po školení či kurzu, jak k daným studentům přistupovat. Proto jsme se rozhodli připravit nabídku převážně krátkodobých kurzů, v nichž se účastníci mohou dozvědět základní informace z dané problematiky. Kromě krátkodobých kurzů nabízíme také jednosemestrální výuku základů českého znakového jazyka,“ řekla Lucia Pastieriková, ředitelka Centra podpory studenty se specifickými potřebami. Podle ní se počet studentů s různým handicapem na Univerzitě Palackého od roku 2012 zvýšil z původních 56 na 192. V současné době jsou posluchači se speciálními vzdělávacími potřebami na všech fakultách univerzity. Nejvíc jich mají filozofická a pedagogická fakulta společně s fakultou tělesné kultury.

„Cílem kurzu je vybavit pedagogy i ostatní pracovníky potřebnými informacemi a zvýšit mezi zaměstnanci povědomí o studentech se specifickými potřebami. Účast na kurzech je zdarma. Jeden kurz trvá 60 minut. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře,“ doplnila ředitelka Lucia Pastieriková.

Díky evropskému projektu poskytovalo toto univerzitní centrum obdobné kurzy i v roce 2012 – 2015.  V té době proškolilo zhruba 200 zaměstnanců univerzity. Nynější nabídka je úžeji zaměřená. V některých kurzech se zájemci mohou věnovat pouze problematice zrakového postižení, v jiných pak například problémům vyplývajících z postižení sluchového, omezení hybnosti či poruch autistického spektra.

Centrum podpory se specifickými potřebami je celouniverzitní zařízení poskytující komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům se specifickými potřebami, kteří studují na některé z osmi fakult Univerzity Palackého. V současnosti zajišťuje podporu více než 140 studentům se specifickými potřebami. Na Univerzitě Palackého působí od roku 1996.

Více o Centru ZDE. 

Možnost zapsat se do kurzu ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)