Cenu města Olomouce získala germanistka Ingeborg Fialová a absolvent FTK Štěpán Havran

Prof. Ingeborg Fialová obdržela Cenu města Olomouce za rok 2021. Na snímku s Karlem Konečným, náměstkem primátora.
Fotogalerie: statutární město Olomouc
Friday 3 June 2022, 13:13 – Text: Milada Křížková Hronová

Město Olomouc již popětadvacáté ocenilo své významné osobnosti. Mezi laureáty Ceny města za rok 2021 je i profesorka Ingeborg Fialová z katedry germanistiky FF UP. Za počin roku obdržel ocenění absolvent FTK UP Štěpán Havran.

Cenu města uděluje jeho vedení od roku 1998 lidem, kteří jsou s Olomoucí spjati, zasloužili se o její zviditelnění a svou prací přispěli ke zlepšení života ve městě. Letos si sošku převzaly čtyři osobnosti, za počin roku 2021 byla cena udělena jedna.  

„Život města tvoří jeho lidé. Jsou-li ti lidé odvážní, obětaví, kreativní či jinak výjimeční, žije se v takovém městě dobře. Už pětadvacet let ukazuje město Olomouc, že si takových lidí váží, už popětadvacáté oceňuje ty, kteří motivují ostatní k lepšímu životu,“ uvedl primátor města Miroslav Žbánek.

V oblasti Věda a výzkum získala Cenu města Olomouce za rok 2021 profesorka Ingeborg Fialová z katedry germanistiky FF UP, která tuto katedru vedla čtrnáct let. V roce 1997 s kolegy také založila vědecké pracoviště Arbeitstelle für deutschmährische Literatur, které mělo upozornit zahraniční i tuzemské zájemce na množství neznámých moravských německy píšících autorů a jejich textů. V roce 2004 pod jejím vedením vznikl další velký projekt, olomoucké Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, které se postupně stalo váženým výzkumným pracovištěm v oblasti židovských dějin v Čechách a na Moravě. Dodnes se uvedené Centrum aktivně podílí na pořádání festivalu Dny židovské kultury a hostí významné osobnosti z elitních univerzit. Díky publikačním a organizačním aktivitám profesorky Fialové se Olomouc od druhé poloviny 90. let výrazně zapsala do povědomí širší akademické i kulturní veřejnosti nejen v německy mluvících zemích Evropy.

„Cena města Olomouce je pro mě oceněním, o němž jsem si celkem nikdy nemyslela, že ho mohu nebo že bych ho měla dostat. Nejsem rodem Olomoučanka, byť polovina mých předků tu kořeny má, oba moji rodiče tu studovali a já své osudy s Olomoucí spojila už v době svých studií v 80. letech. Druhý důvod mých pochybností spočívá v kategorii ocenění: Za vědecký přínos? V časech, kdy humanitní vědy bojují za to, aby byly akademickou veřejností jako vědy vůbec vnímány? Dobře vím, že zásluhu na mém ocenění mají především moji bývalí studenti, kteří mě navrhli a sepsali potřebná doporučení – a tento fakt také poněkud smiřuje moje špatné svědomí: domnívají-li se moji studenti, že jsem svou prací na univerzitě, a potažmo tedy ve městě Olomouci k čemukoli dobrému přispěla, pak mě to neobyčejně těší. O to víc, že držiteli ceny města jsou i moji obdivovaní učitelé: Ludvík Václavek, Josef Jařab, Lucy Topolská, takže jsem se ocitla v nejlepší společnosti,“ uvedla Ingeborg Fialová, která mimo jiné vede Rakouské centrum UP, je jednatelkou profesorského sdružení Societas cognitorum, korespondující členkou Rakouské akademie věd a držitelkou několika významných zahraničních ocenění.

Vedle profesorky Fialové je Univerzita Palackého hrdá i na svého absolventa Štěpána Havrana, který obdržel Cenu za počin roku 2021. Je absolventem rekreologie na fakultě tělesné kultury a cenu obdržel za organizaci festivalu Olomouc (o)žije.

„Všichni víme, jak smutná byla situace během koronavirové pandemie, kdy se nekonalo prakticky nic. A právě mezi tímto ‚nic‘ působil festival Olomouc (o)žije jako živá voda pro město i pro lidi,“ řekla při předávání cen Markéta Záleská, náměstkyně olomouckého primátora k přehlídce, v jejímž průběhu hrálo nezištně v olomouckých ulicích šedesát umělců a sami příchozí se mohli do vystoupení zapojit. Akci, na níž se podílela i Univerzita Palackého a její iniciativa Zaparkuj, navštívilo tisíce spokojených lidí.

Sošky Cen města Olomouce a Ceny za počin roku 2021 si laureáti převzali ve čtvrtek 2. června ve slavnostním sále Arcibiskupského paláce. Portrét Ingeborg Fialové před časem přinesl i Žurnál UP zde.

Laureáti Ceny města Olomouce za rok 2021

Cena města v oblasti Věda a výzkum: Germanistka a dlouholetá vedoucí katedry germanistiky na FF UP prof. Ingeborg Fialová-Fürst

Cena města za společenský přínos městu: svatomořický probošt a člen Kněžské rady P. František Hanáček

Cena města v oblasti Kultura: akademický sochař Otmar Oliva

Cena města v oblasti Sport: bývalý fotbalista, trenér, funkcionář SK Sigma Olomouc a technický manažer klubu Jan Chladil 

Cena za počin roku 2021: Štěpán Havran – za organizaci a pořádání festivalu Olomouc (o)žije

Více o Cenách města Olomouce zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)