Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2022

Wednesday 25 January 2023, 10:03

Napsali a vydali jste v minulém roce knihu? Pokud zároveň náleží do oblasti vědecké a odborné literatury a věnuje se společenským nebo lékařským vědám, případně vědám o živé či neživé přírodě, můžete získat Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2022. Uděluje ji Nadace Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, což je nejstarší existující česká nadace, založená 25. ledna 1904 architektem Josefem Hlávkou. Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) lze zasílat do 10. února 2023, adresu a podrobnosti najdete na webu nadace.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)