Česká společnost chemická ocenila práci Radka Zbořila

Chemik Radek Zbořil převzal Cenu Miloše Hudlického.
Foto: archiv RZ
Tuesday 6 June 2023, 10:30 – Text: Martina Šaradínová

Cenu Miloše Hudlického za významnou práci publikovanou v rámci konsorcia Chemistry Europe převzal dne 30. května během zasedání hlavního výboru České společnosti chemické (ČSCh) fyzikální chemik Radek Zbořil z CATRIN Univerzity Palackého. Jeden z nejvýznamnějších českých chemiků a materiálových vědců byl korespondenčním autorem článku, v němž autoři informovali o vývoji jednoduchého elektrochemického nanosenzoru pro detekci širokospektrálního antibiotika chloramfenikolu.

„Ocenění od české chemické komunity, které schvaluje výbor České společnosti chemické, si skutečně velmi vážím. Stejně jako jakéhokoliv jiného ocenění v Česku či zahraničí. Cena ovšem patří všem spoluautorům, kterým bych chtěl za jejich práci poděkovat,“ uvedl Zbořil. Členy autorského týmu byli také Petr Jakubec, Veronika Urbanová a Zdenka Medříková.

Článek, který členy ČSCh zaujal, vyšel v roce 2016 pod názvem Advanced Sensing of Antibiotics with Magnetic Gold Nanocomposite: Electrochemical Detection of Chloramphenicol v časopise Chemistry: A European Journal. Vědci při přípravě nanosenzoru využili magnetické nanostruktury v kombinaci s nanočásticemi zlata.

„Využití nanosenzorů pro detekci chemických látek či biomolekul má široký potenciál uplatnění v environmentálních technologiích, potravinářství či lékařské diagnostice. Je to určitě jeden z progresivních vědeckých směrů, který bude v blízké budoucnosti ještě umocněn díky přístupům atomárního inženýrství. Nová generace senzorů dosáhne ještě lepších limitů detekce a vyšší selektivity s očekávaným jednoduchým technologickým řešením a velmi rychlým stanovením cílových molekul,“ předpověděl vývoj oboru Zbořil, jenž je podle nedávného vydání mezinárodního žebříčku vědců Research.com nejlepším materiálovým vědcem v České republice. Opakovaně také figuroval v seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers americké společnosti Clarivate Analytics. Byl členem redakčních rad několika časopisů vydávaných společnostmi Springer Nature, Wiley či Elsevier. Jako jeden z mála českých vědců byl v loňském roce také členem hodnoticího panelu Evropské výzkumné rady v rámci evaluace prestižních ERC Advanced grantů. V minulosti za mimořádné výsledky v oblasti vědy a výzkumu obdržel také Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Cena Miloše Hudlického je udělována každoročně na návrh kteréhokoliv člena, skupiny či orgánu ČSCh. O laureátech rozhoduje redakční kruh Chemických listů, rozhodnutí schvaluje předsednictvo ČSCh.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)