Charitativní koncert teologické fakulty zaplatil školné dívkám z Ukrajiny

Foto: Ivana Olecká, Helena Pospíšilová
Friday 1 July 2022, 15:00 – Text: Lenka Peřinová

Návštěvníci charitativního koncertu Děti dětem, který uspořádala Cyrilometodějská teologická fakulta UP, přispěli na dobrou věc téměř 12 tisíci korunami. Výtěžek z dobrovolného vstupného pokryje školné a zapůjčení hudebních nástrojů v Základní umělecké škole Iši Krejčího Olomouc dvěma talentovaným houslistkám z Užhorodu. Zbylá část výtěžku bude použita na podporu ukrajinských dětí, které v Olomouci navštěvují ukrajinskou třídu ve ScioŠkole Olomouc.

Zájem o charitativní koncert organizátory příjemně překvapil. Diváci zaplnily celý sál v Kapli Božího těla Uměleckého centra UP. Akce se zúčastnil také rektor UP prof. Martin Procházka, který nad koncertem převzal záštitu společně s arcibiskupem Janem Graubnerem a hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem.

Vedoucí katedry křesťanské sociální práce CMTF UP a gestor koncertu proděkan Jiří Pospíšil akci hodnotil jako vydařenou: „Z pohledu naší katedry se jednalo o mimořádně vydařenou charitativní akci, která přispěla jednak na stanovené účely – podporu ukrajinských dětí, jednak k šíření dobrého jména katedry křesťanské sociální práce a celé naší fakulty.“

Své mimořádné hudební nadání během koncertu předvedly čtyři mladé umělkyně. Spolu s houslistkou Annou Oleckou hrála violoncellistka Zuzana Piňosová a v klavírní čtyřruční hře se představily Amálie Nedomová a Ema Kudláčková. Dívky svým vystoupením podpořily také profesionální umělkyně houslistka Iveta Horáčková, zpěvačka Iva Hlaváčková a klavíristka Karla Moravcová.

Myšlenka uspořádat charitativní koncert vzešla z debaty na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UP. „Chtěli jsme pomoci dětem, které musely utéct před válkou na Ukrajině. S nápadem přišla malá houslistka Anička, když se od své učitelky dozvěděla o dvou nadaných dětech z Ukrajiny, které nemají prostředky na uhrazení školného na umělecké škole,“ uvedl gestor koncertu Jiří Pospíšil. 

Záznam koncertu si zájemci mohou stáhnout zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)